Cieľová skupina

Klasické projektové role sa menia. Omnoho väčší dôraz je kladený na proaktívny prístup, tímovú spoluprácu a integráciu.
Organizácie sa snažia zefektívniť svoj prístup k riadeniu projektov. Požiadavky na Project Management sú vysoké. Metodika musí vyhovovať ich špecifickému prostrediu, veľkosti a byť konkurencieschopná. Je agile tým správnym riešením, na dynamicky meniace sa požiadavky projektov? Vyberte si pre svoj tím simuláciu zameranú na tradičné alebo agilné projektové riadenie.

 

Toto je budúcnosť školení!

 

V čom je tento projekt výnimočný?

Väčšina projektových školení má obsah z väčšej časti v teoretickej rovine
Praktická časť potom obsahuje len niekoľko všeobecných cvičení. Agilný aj Waterfall prístup je o dynamickom riadení projektov. Vyžaduje interakciu so všetkými zainteresovanými stranami.
Presne o tom je Challenge of Egypt: efektívne využitie Agile aj Waterfall v projektoch. Zameriame sa na tímovú spoluprácu a komunikáciu. Na elimináciu rizík, využitie kľúčových princípov a techník ako sú napríklad:
 • šprinty
 • agilometer
 • product backlog, deployment

Organizácia simulácie a prihlasovanie

Chcete sa zúčastniť simulácie? 

Manažérske hry sú určené pre reálne tímy osôb, ktoré spomu pracujú či už na projektoch alebo v rámci fungovania organizácie. Práve pre to sú simulácie najefektívnejšie ako uzavreté, vnútrofiremné školenia alebo zaujímavá aktivita pre váš teambuilding.

Termíny uzavretých školení stanovujeme na základe vzájomnej dohody.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. Radi vám odpovieme na všetky doplňujúce otázky a naplánujeme vám simuláciu presne na mieru.

 

Agile? Waterfall? Alebo kombinácia?

 
Problém: je lepšie využiť na vaše projekty Agile alebo Waterfall?
Chcete vylepšiť riadenie projektov a preto ste a rozhodli na prechod z waterfall na agile? Alebo chcete využiť agile na waterfall projekty? Pokúsili ste sa niekedy spojiť to najlepšie z oboch prístupov? Projekty veľmi často zlyhávajú práve pre to, že sa pri ich riadení nevyužíva správna metodika. si pre svoj tím simuláciu zameranú na tradičné alebo agilné projektové riadenie.

 

Riešenie a možnosti, ktoré vám ukáže táto projektová simulácia:
Obe metódy sú krajné extrémy. Žiadna nie je úplne správna ani nesprávna. Tajomstvo úspechu spočíva v tom, že použijete vhodnú metodiku v správny moment. Ani jedna z varianto toiž nie je automaticky lepšia. V agilných projktoch sú ponechávané veľké kompetencie tým, ktorí riešia projektovú agendu sami. Pokiaľ však nemajú dostatočnú kvalifikáciu, môžu byť práve spúšťačom problémov na projekte.

 

 • Ukážeme vám, kedy využiť ktorý postup
 • Naučíme vás pracovať s nástrojmi, ako je Agilometer (pomôcka, ktorá vám skontroluje, aký prístup je v danej situácii optimálny)

Workflow agilných projektov je úplne odlišný od tradičného waterfall riadenia 

PRÍKLAD

Exotická dovolenka (agile prístup) - Cieľovú destináciu si vyberiem v ponuke last minute. Všetko čo si potrebujem so sebou vziať je kreditka, nasadnem do lietadala a Ďalšie kroky budem riešiť postupne po prílete podľa situácie. Nemám stanovaný žiadny rozpočet. Financie míňam podľa potreby. Môžem tam minúť naozaj veľa peňazí. Na druhú stranu, rozhodujem sa podľa momentálnej situácie a aktuálnych potrieb.

Exotická dovolenka (waterfall prístup) - Ide o dosť plánovací štýl. Vopred si vybereriem cieľovú destináciu, termín príletu aj odletu. Spíšem si zoznem vecí v batožine a maximálne náklady. Vytvorím itinerár a následne budem postupovať podľa plánu. Nevýhoda: v polovici dovolenky s ami môj naplánovaný program prestane páčiť, pretože objavím nové miesta, ktoré by som chcel navštíviť radšej. Moja energia a zdroje, ktoré som investoval do plánovania sú premárnené.

 

Vaša metodika na projektoch nefunguje

Problém: pravdepodobne neriešite kľúčové parametre projektu
Množstvo organizácii má už zavedenú internú metodiku pre riadenie projektov. Napriek tomu projekty zlyhávajú. Častý problém je, že metodika funguje iba cez 3 parametre, ktoré definuje starý projektový trojimperatív (čas, cena, kvalita).
 
Riešenie, ktoré vám ukáže táto projektová simulácia
Nový prístup k riadeniu projektov je založený na 6 merateľných parametroch. U väčšiny projektov pritom nie je splnený minimálne jeden z týchto kľúčových ukazovateľov, napríklad riadenie rizík. V tomto konkrétnom príklade je veľký problém nastaviť max. mieru rizika vopred, napr. súčty rizík v pomere k nákladom. Respektíve, či chcete projekt realizovať nech sa deje čo sa deje, alebo nie. Ukážeme vám, ako metodicky riadiť projekty cez všetky kľúčové metriky:
 
 • Cena - náklady na projek
 • Čas - haromonogram projektu
 • Rozsah - čo budeme realizovať
 • Kvalita - miera naplnenia požiadaviek
 • Prínosy - Prečo tento projekt potrebujeme
 • Riziká - dopady na projekt vs. ich pravdepodobnosť

Scenár simulácie

Harmonogram


09:00 - 09:30
Úvod do simulácie
 • predstavenie workshopu
 • zoznámenie účastníkov s materiálmi
09:30 - 09:45        
Inštrukcie k projektu
09:45 - 10:45        
Design projektu

Tím zostaví na základe požiadaviek koncept projektu

Risk Management

Risk Expert na základe prvej etapy pripraví plán rizík

Projektový plán

Na základe Dizajnu tím zostaví projektový plán, ktorý obsahuje 6 merateľných parametrov 

10:45 - 11:00
Coffee Break
11:00 - 11:20
Detailné plánovanie
 • Finalizácia plánu
 • Príprava všetkých projektových materiálov
11:20 - 11:40 
Kick Off projektu

Tím pripraví zahájenie projektu. Pripraví jednotlivé role, agendu, procesy, atď....

11:40 - 12:10
ROUND 1

Tím má na relizáciu 1. etapy 30 minút

12:10 - 12:30
Round 1 - vyhodnotenie
 • Game leader vyhodnotí 1 etapu
 • Námety na zlepšenie, revízia chýb
12:30 - 13:10
Obed
13:15 - 13:35
Round 2 - príprava

Na základe feedbacku tím upraví procesu pre zlepšenie v ďalšom kole

13:35 - 14:05
ROUND 2

Tím má na realizáciu 2. etapy 30 minút

14:05 - 14:25
Round 2 - vyhodnotenie
 • Game leader vyhodnotí 2 etapu
 • Námety na zlepšenie, revízia chýb
14:25 - 14:45
Round 3 - príprava

Na ázklade feedbacku tím upraví procesy pre zlepšenie v ďalšom kole.

14:45 - 15:00
Coffee Break
15:00 - 15:30
ROUND 3

Tím má na realizáciu 3. etapy 30 min.

15:30 - 15:50
Round 3 - vyhodnotenie
 • Game leader vyhodnotí 3 etapu
 • Námety pre zlepšovanie, revízia chýb
 • Ako sme sa zlepšili a poučili v projektoch
15:50 - 17:00
Záver
 • Zhrnutie
 • Aplikácia poznatkov v praxi
Simulácia projektu bude prispôsobená vašim špecifickým potrebám.
 • Počet osôb: 8-12
 • Dĺžka simulácie: 1-2 dni
 • Kvalifikačné predpoklady: nie sú podmienkou
 

Termíny kurzov The Challenge of Egypt

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu The Challenge of Egypt

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu