Apollo 13 ITSM pre tímy

Využitie "best practice" vyžaduje zmenu prístupu zaineresovaných strán. A presne o tom je táto simulácia. Na praktických príkladoch si vyskúšate uplatňovanie osvedčených postupov ITSM v organizácii.

 

ITSM simulátor pomáha tímom
 • zlepšiť komunikáciu
 • stať sa výkonnejším tímom
 • využiť potenciál agilného riadenia
 • posilniť spolupatričnosť členov v organizácii
 • pochopiť vnútrofiremné procesy, vstupy a výstupy


Predstavujeme vám budúcnosť v oblasti školení!

 

 


Scenár simulácie

"Houston, we have a problem..."

Najúspešnejšia z najúspešnejších akcii v dejinách astronautiky podľa ITSM

 

Astronauti sú na misii 55 hodín a 55 minút, keď sa na palube lietadla ozve hlasná rana. Jedna z nádrží s kyslíkom explodovala a poškodila ďalšie palivové články, ktoré sú primárnym zdrojom energie.
Tlak začal klesať. Elektrické napájanie záložných akumulátorov má životnosť 10 hodín. Astronauti sú ale 87 hodín od domova.
Čaká vás nesmierne obtiažny, priam nemožný, boj o život. Obletieť s ťažko poškodenou loďou Mesiac, vrátiť sa k Zemi a bezpečne pristáť. Pokiaľ nebudete pracovať ako jeden tím, energia a kyslík dôjdu skôr, než sa dostanete späť na Zem.

 

Vitajte v simulátore APOLLO 13 - ITSM Experience!

 

Ciele ITSM simulácie

Je na vás, čo chcete vo svojej organizácii dosiahnuť, ako vyspelé máte procesy, aké problémy a požiadavky chcete vyriešiť. Niektoré z cieľov, ktoré počas simulácie dosiahneme:
 • efektívnejšia komunikácia a spolupráca
 • pragmatické a kontinuálne zlepšovanie služieb
 • jasne definované, odsúhlasené úlohy, role a zodpovednosti
 • jednoduchšia koordinácia osôb, procesov, produktov a partnerov
 • demonštrácia, ako správne nástroje pomáhajú riadiť workflow a podporujú zdieľanie znalostí

Prečo Apollo 13

Je vám niektorá z týchto situácií povedomá? 

 

Nebude to jednoduché


Organizácia chápe ITSM ako zložitý implementačný projekt, nie iba ako nástroj neustáleho zlepšovania IT Service Managementu
 
 
Nemáme jasné business ciele


IT divízia je až príliš sústredená interne, nedokáže sa zamerať na koncových užívateľov, respektívne business  a prínosy, ktoré "best practice" metodiky, ako je napríklad ITIL, prinášajú.
 
Nedokážeme realizovať zmeny


Až príliš málo pozornosti je venovanej pilierom "ABC": osobný postoj (Attitude), správanie (Behavior) a kultúra organizácie (Culture). Ďalšou chybou je aj nedostatočná kompetencia realizovať zmeny.
 
Potrebujeme zmenu


Aplikovanie osvedčených postupov (best practice) vyžaduje zmenu prístupu zainteresovaných osôb v organizácii. Chýbajú nám ale praktické príklady ako začať.
 
 

Apollo 13 ITSM pre manažérov

Apollo 13 ITSM pre manažérov

Štandardné kurzy sú zamerané na úspešné absolvovanie certifikácie (až 80% teórie a terminológie) a nie na preklopenie teórie do praxe.
 
Najväčšie prínosy dosiahnete u manažérov, ktorí chcú
 • Identifikovať oblasť zlepšenia pracovných procesov
 • Transformovať teóriu best practice ITSM podľa ITIL do praxe
 • Pochopiť a prežiť prínosy procesného štýlu práce na projektoch


 

Harmonogram

Dĺžka trvania: 09:00 - 17:00

 

V simulácii sú aplikované reálne scenáre z misie Apollo 13. Budete pracovať ako tím riadiaceho centra "Mission Control Center id Houston". Vaša ITMS misia: Dostaňte zničený modul s posádkou bezpečne naspäť domov.
Vďaka tomuto scenáru sa vy a vaši kolegovia naučíte využívať všetky prínosy ITSM best practice ITIL. Celá simulácia sa "hrá" v 4 kolách:


 • Build & launch - Fitting it all together and making it fly
 • Earth orbit & lunar approach - The earth is getting smaller and smaller...
 • Trans earth coast - The long journey home
 • Re-entry and splashdown - Making it back alive

Tím musí preložiť stratégiu NASA so "Service Design" - návrhu služieb pre "Building & Launching" - vybudovanie a spustenie "Maintaining & Supporting" - správu a podporu misie.

Váš tím musí podľa "Service Transition" previesť Apollo 13 do funkčnej fázy "Service Design". Počas celej misie bude váš tím čeliť mnohým udalostiam (events), incidentom (incidents) a požiadavkám (request) posádky Apollo 13. V prvej fáze sa zameriate na oblasti, ako je Service Desk, Incident a Problem Management.

V priebehu simulácie bude váš tím riadiaceho centra konfrontovaný so zmenami, požiadavkami na kapacitu (Capacity Management), kontinuitu (Continuity Management) a paralelne s týmto všetkým musíte riežieť ešte mnoho ďalších problémov (issue).

Tím musí preukázať, že je schopný dosiahnuť dohodnuté strategické ciele a zmluvné požiadavky o poskytovaní služieb (Service Agreements).

V každom kole tím absolvuje nasledujúce kroky:

 • Návrh a zlepšovanie procesov
 • Simulácia dohodnutých scenárov
 • Monitorovanie a reportovanie zainteresovaným stranám
 • Neustále zlepšovanie služieb CSI (Continual Service Improvement)

Obrovským prínosom pre účastníkov simulácie je praktická aplikácia ITSM procesov v rôznych situáciách. To pomáha riaditeľovi misie, riadiacemu tímu a posádke Apollo 13 prioritizovať rozhodnutia, na základe ktorých

 • riešia problémy
 • upravujú strategické plány v trajektórii letu
 • realizujú včasné zmeny v konfigurácii vesmírnej lode

Na konci každého kola a simulácie celkovo, získajú účastníci cennú spätnú väzbu z (ne)správneho využitia best practice ITIL.

V kontexte vašej vlastnej organizácie pochopíte súvislosti, získate nové skúsenosti naprieč celým pracovným tímom a otvorí sa vám mnoho nových príležitodtí pre zlepšovanie IT služieb vo vašej vlastnej organizácii.

Apollo 13 môže byť využité k praktickému pochopeniu a osvojeniu princípov ITIL & ITSM. Simuláciu je možné rovnako úspešne použiť v akejkoľvek ďalšej organizácii, ktorá chce využiť prínosy procesov založených na príkladoch najlepšej praxe (best practice), budovaní tímovej spolupráve a zameraní sa na prínosy pre zákazníka.

Potrebné predpoklady

Minimálny počet účastníkov je 8, maximálny 13 osôb. Nedostatočný počet účastníkov znamená, že niektoré osoby budú mať zdvojené funkcie, čo má negatívny vplyv na relizáciu simulácie.

Je vás v tíme menej ako 8? Po dohode je možné simuláciu doplniť o viac skúsených trénerov z TAYLLOR & COX. 

wifi plazma knihy občerstvenie
obed klimatizácia parkovanie mhd

 

Termíny kurzov Apollo 13™

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu Apollo 13™

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu