managing-successful-projects-with-prince2.jpg

Príručka projektového riadenia, bez ktorej sa nezaobídete v prípade, že 

 • hľadáte návod ako využiť metodiku v praxi
 • sa pripravujete na test PRINCE2® Foundation & Practitioner

Obsah

 • procesy PRINCE2®,
 • etapy životného cyklu projektu,
 • v praxi overené techniky, ako efektívne riadiť projekty, 
 • odporúčania: ako riadiť projekty v definovanom čase, rozpočte a kvalite. 

Oficiálny titul PRINCE2® je určený

 • manažérom,
 • záujemcom o certifikáciu,
 • vedúcim projektovej kancelárie,
 • ale aj komukoľvek, kto má svoju úlohu v rámci projektu. 

Nová edícia 2009 nadväzuje na predošlé úspešné vydania a ešte lepšie a zrozumiteľnejšie vysvetľuje princípy, ktoré sú základom  PRINCE2®. V ilustrovanej forme a na príkladoch popisuje procesy a ich úlohy v rámci kľúčových "tém", ktoré sú špecifické a kľúčové pre efektívne riadenie projektov.  PRINCE2® manuál vierohodne popisuje príklady z praxe "tailoring" čiže úpravy metodiky projektového riadenia do veľkých aj malých projektov.

Rovnako ako predchádzajúce vydanie sa  PRINCE2® manuál zaoberá celým životným cyklom projektu, teda definíciou, zahájením projektu, riadením, reportingom, ako splniť ciele projektu a kedy môžeme projekt definitívne uzavrieť.  

PRINCE2® publikácia sa zároveň venuje "mäkkým zručnostiam" projektového manažéra: manažmentu a riadeniu, zapojeniu zúčastnených strán, komunikácii v rámci projektu, využitiu PRINCE2® a školeniam pre projektových manažérov vo veľkých či malých projektoch v rôznych prostrediach a odvetviach. 

 • PRINCE2® kniha má 327 strán a je dostupná skladom v tlačenej forme 
 • Kniha je súčasťou ceny kurzu PRINCE2® Practitioner a PRINCE2® Combo
 • Vydávateľ: TSO; 5 edition (November 28, 2012), Autor: Office of Government Commerce (OGC)

Dostupnosť: do týždňa

Cena bez DPH: 129 €

Kúpiť