lps_logo.jpg

Štátny podnik Letové prevádzkové služby SR poskytuje službu pristavájúcim, odlietajúcim či lietadlám, ktoré len prelietavajú.  Jeho základnou úlohou je zabrániť zrážkam lietadiel vo vzduchu a na zemi, udržiavať rýchly a usporiadaný tok letovej prevádzky, poskytovať rady a informácie potrebné na bezpečné vykonanie letov v stanovenom vzdušnom priestore a na určených letiskách Slovenskej republiky.  

Poskytuje službu riadenia letovej prevádzky pri dodržaní požadovanej úrovne bezpečnosti a minimálnych zdržaniach letov. O tom, že sa LPS darí, svedčí aj trvalo rastúci počet pohybov a fakt, že zdržanie letov sa pohybuje na takmer nulovej hranici.

V takejto organizácii musí byť špičkové riadenie kontinuity činností, ktoré okrem iného efektívne zvláda vzniknuté krízové udalosti (incidenty), ako napríklad nefunkčnosť riadiacich a IT systémov, poškodenie dát a záloh, zlyhanie dodávky elektrickej energie, zlyhanie ľudskej činnosti, a iné. 

  • Business Continuity® Manager v štátnom podniku 
  • bezpečnosť lietadiel