linde.gif

Celosvetovým dodávateľom technických, medicinálnych a špeciálnych plynov je spoločnosť LINDE GROUP. Poskytuje produkty a služby v takmer všetkých oblastiach priemyslu vo viac ako 100 krajinách sveta. Heslom spoločnosti je: "Úspešný príbeh, ktorý začal delením vzduchu."

Nadnárodná spoločnosť LInde združuje 3 divízie: Plyny, Výstavba zariadení a Gist (logistické služby).

Podporu v IT procesoch, službách rieši spoločnosť Linde Global IT Services s. r. o., ktorá sídli v Bratislave. Zamestnáva množstvo špičkových IT manažérov, ktorí prijali štandardizovanú metodiku ITIL®. Veríme, že aj vďaka tejto metodike sa ich namáhavá práca zjednodušila a zefektívnila.

  • ITIL® pre nadnárodnú spoločnosť
  • špičkových IT manažérov nájdete v Bratislave