Jediný komplexný tréningový program na stvorenie lídra!

Pod vedením špičkových lektorov.

Neexistuje magická formula na stvorenie lídra

Prvým krokom, ako sa stať lídrom, je poznať SÁM SEBA.
Leadership znamená inšpirovať ostatných, aby nasledovali Vašu víziu/ zámer/ cieľ.
Ako sa stať potom lídrom?
1. Naučiť sa viesť SEBA.
2. Naučiť sa viesť DRUHÝCH.
3. Osvojiť si umenie DELEGOVANIA.

Po absolvovaní nášho kurzu:

 • Využijete princípy správneho vedenia druhých v prospech zvyšovania biznisu.
 • Stanete sa majstrami v rešpektovaní zásad správneho delegovania.
 • Nadobudnete hlavné charakteristiky dobrého lídra.
 • Spoznáte hlavné kroky, ako sa stať skutočným lídrom.
 • Naučíte sa pracovať s osobnou víziou a víziou tímu, organizácie, s využitím zákazníckej orientácie a zameraním na výnimočnú výkonnosť.

Metódy:

mentálna rozcvička výklad moderovaná diskusia manažérske hry a simulácie sebapoznávacie testy role play

simulovaný

hodnotiaci

rozhovor

interaktívne hry riešenie prípadových štúdií skupinová práca s prezentáciou spätná väzba od skupiny a lektora osobnostné dotazníky
simulovaná porada na oznámenie zmeny biznis case - príklad zmeny práca s akčnými plánmi výmena skúseností individuálna a skupinová práca simulovaná porada na zvýšenie motivácie

Pomôcky pre školenie Leadership

Výstupy:

best practice, osobná vízia, model správania lídra, osnova a postup pre vytvorenie vízie tímu, kontrolný zoznam pre prácu s cieľmi a prioritami, tipy, nástroje a techniky pre povzbudenie a podporu, postup pri správnom delegovaní, akčný plán pre prácu s motiváciou v tíme, typické motivačné a demotivačné faktory a vplyvy, zmapovanie rozvojových potrieb

 

Harmonogram kurzu:

Blok 1 - OSOBNOSŤ LÍDRA 
Vzor hodný nasledovania
 • Leadership v praxi
 • Sebapoznanie, čo robím dobre, kde mám rezervy, čo môžem robiť inakAko vzniká líder?
 • Zlepšovanie vlastných schopností a komplementarita s tímom
 • Štýly vedenia ľudí, prispôsobenie sa potrebám ľudí aj cieľom
 • Sebamotivácia a sebarozvoj
 • Rozvojový plán a sebadisciplína pri jeho plnení
 • Práca so zmenou na osobnej aj tímovej úrovni
 • Zapojenie členov tímu do zmeny
Blok 2 - MANAŽÉRSKA KOMUNIKÁCIA 
Za každým problémom hľadaj chyby v komunikácii
 • Efektívna komunikácia, práca s porozumením
 • Dôležitosť komunikácie v efektívnom fungovaní tímu, sila informácie
 • Individuálne a skupinové odovzdávanie informácií
 • Pravidelné porady, príprava, priebeh, výsledok, ako zapájať ľudí do porady, zbieranie názorov
 • Predchádzanie informačným šumom
 • Čo je dôležité, aby tím vedel, čo je dobré nekomunikovať
 • Zásady písomnej komunikácie
Blok 3 - RIADENIE VÝKONU 
Lepšie neznamená vždy viac alebo rýchlejšie
 • Zadávanie cieľov a úloh
 • Nástroj na podporu výkonu
 • Kontrola plnenia a hodnotenie
 • Hodnotiace nástroje
 • Efektívna spätná väzba
 • Prenos know how
 • Hodnotiaci rozhovor
Blok 4 - BUDOVANIE EFEKTÍVNEHO TÍMU 
Potenciál tímu je viac ako súčet výkonu jednotlivcov
 • Efektívny tím
 • Budovanie tímu a jeho fázy
 • Tímové roly, hľadanie rovnováhy v tíme
 • Motivácia členov tímu, individuálna a skupinová
 • Zvládanie konfliktov a možné predchádzanie konfliktom
 • Využitie individuálnych potenciálov
Blok 5 - WORK - LIFE BALANCE 
Ako prácu prežiť a život si užiť
 • Práca s priaoritami
 • Zadávanie cieľov a ich kaskádovanie
 • Plánovanie a plánovacie nástroje
 • Stres a psychická záťaž
 • Práca pod stresom
 • Syndróm vyhorenia, workoholizmus
 • Stratégie na zvládanie stresu v pracovnom aj súkromnom živote
 • Nastolenie životnej rovnováhy
Každý blok trvá 2 tréningové dni

 

Program môžete absolvovať vcelku, po jednotlivých blokoch, alebo si jednoducho vyberiete len ten blok, ktorý vás zaujíma.  


Výuča prebieha prostredníctvom interaktívnych hier a cvičení, za pomoci neštandardných pomôcok 

 

Školenie Leadership SWEP Slovakia

Vieme sa prispôsobiť Vašim požiadavkám. Pošlite nám svoju firemnú kultúru, pravidlá, ciele a my spravíme zázrak s Vašimi ľuďmi.

Presne takto sme preškolili aj napr. Implementačnú agentúru MPSVR SR alebo SWEP Slovakia s.r.o..

To, ako sa im páčilo, sa dočítate v našom článku Revolúcia vzdelávania vedúcich štátnych zamestnancov .

Ako postupovať, ak ste firma?

 • pošlete nám svoju firemnú kultúru, pravidlá, ciele
 • porozpráva sa s Vami náš lektor a prekonzultuje na osobnom stretnutí, čo chcete dosiahnuť a zlepšiť
 • termíny jednotlivých blokov vieme doladiť s Vaším kalendárom 
 • NIE JE potrebné absolvovať celý program naraz. Môžete si ho rozvrhnúť napríklad na mesiac/ 2 mesiace/ štvrťrok
 • individuálna cenová ponuka je samozrejmosťou
 • dohodnete si spätnú väzbu a výstup

GARANTUJEME VÁM, ŽE EŠTE ŽIADNE INÉ ŠKOLENIE NEBUDE VAŠICH ĽUDÍ BAVIŤ TAK, AKO INTERAKTÍVNY PROGRAM LEADERSHIP.

VĎAKA TOMU, ŽE TENTO PROGRAM NIE JE ABSOLÚTNE TEORETICKY ORIENTOVANÝ, ZAUJME AJ TÝCH APATICKÝCH ZAMESTNANCOV.

Ako postupovať, ak ste jednotlivec?

 • napíšete nám svoje potreby
 • vyberiete si termín, ten sa snažíme vždy s účastníkmi zladiť, aj keď ide o otvorený kurz
 • termíny jednotlivých blokov vieme doladiť s Vaším kalendárom (nie je potrebné absolvovať celý program naraz)
 • môžete si ho rozvrhnúť napríklad na mesiac/ 2 mesiace/ štvrťrok
 • dohodnete si spätnú väzbu a výstup

TERMÍNY KURZU DOHODOU. Kontakt na nás.


Termíny kurzov LEADERSHIP

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu LEADERSHIP

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu

hodnotenie hodnotilo 11 absolventov
hodnotenie

Peter B. Semecs s.r.o. | 29.10.2019

Veľmi kvalitný lektor, lepší ako náplň kurzu.

hodnotenie

Michal B. Semecs s.r.o. | 29.10.2019

Poučný kurz s vysokou pridanou hodnotou.

Zobraziť dalšie hodnotenie