#1. Správnym smerom

Analýza potrieb a cieľov, návrh kariérneho plánu

Realizácia vzdelávacieho plánu musí reflektovať konkrétne potreby manažérov. Efektívne kurzy sú také, ktoré sa explicitne zameriavajú na témy súvisiace s náplňou práce a povinnosťami jednotlivých kandidátov.

 • vytvoríme kompetenčné profily
 • pripravíme kariérny plán podľa profilov

#2. Efektívny štýl výučby

Sústredíme sa na plnenie firemných cieľov

Oproti katalógovým kurzom možno postavit individuálne kurzy tak, aby okamžite splnili potreby a ciele. Vzdelávací plán je možné postupne prispôsobovať na základe vyhodnotených výsledkov. Programy sú doplnené o praktické workshopy, na ktorých si môžete ihneď testovať získané poznatky.

#3. Kurz pre interných trenérov

Pod dohľadom Vám vyškolíme vlastných lektorov!

Manažéri vyžadujú kvalitné preškolenie kľúčových zamestnancov, ktorí interne vzdelávajú ďalších kolegov a pracovné tímy. Tento prístup podporuje vyššiu previazanosť vzdelávacích modulov s praktickými potrebami spoločnosti. Tímové školenie naviac preukázateľne zvyšuje efektivitu v organizácii.

 • efektívne využitie vlastného tímu
 • interní ľudia dobre rozumejú potrebám podniku

#4. Rýchlo a efektívne

Skrátime dĺžku školenia na nevyhnutné minimum

Namiesto katalógových kurzov, väčšinou 3 až 5 - dňových, je omnoho efektívnejšia varianta individuálnych intenzívnych kurzov, ktoré sú dynamickejšie. Vzdelávací plán rozdeľujeme do etáp, takže absolventi sú pripravení ihneď aplikovať získané poznatky v organizácii.

 • významná finančná úspora
 • vyberte si miesto i termín konania

#5. Time is money

S individuálnymi kurzami ušetríte náklady

Kurzy na mieru majú vždy transparentne vykázané náklady na akreditovaných trenérov, education kit (vzdelávacie materiály) i variabilné náklady (certifikačná skúška, podpora...). Je tu i značný komfort vďaka využitiu Vašich kancelárií bez nákladov na cestovanie.

 • kalkulácia skutočných nákladov
 • najekonomickejšia varianta školení

 

#1. Správnym smerom

Analýza potrieb a cieľov, návrh kariérneho plánu

Realizácia vzdelávacieho plánu musí reflektovať konkrétne potreby manažérov. Efektívne kurzy sú také, ktoré sa explicitne zameriavajú na témy súvisiace s náplňou práce a povinnosťami jednotlivých kandidátov.

 • vytvoríme kompetenčné profily
 • pripravíme kariérny plán podľa profilov

#2. Efektívny štýl výučby

Sústredíme sa na plnenie firemných cieľov

Oproti katalógovým kurzom možno postavit individuálne kurzy tak, aby okamžite splnili potreby a ciele. Vzdelávací plán je možné postupne prispôsobovať na základe vyhodnotených výsledkov. Programy sú doplnené o praktické workshopy, na ktorých si môžete ihneď testovať získané poznatky.

#3. Kurz pre interných trenérov

Pod dohľadom Vám vyškolíme vlastných lektorov!

Manažéri vyžadujú kvalitné preškolenie kľúčových zamestnancov, ktorí interne vzdelávajú ďalších kolegov a pracovné tímy. Tento prístup podporuje vyššiu previazanosť vzdelávacích modulov s praktickými potrebami spoločnosti. Tímové školenie naviac preukázateľne zvyšuje efektivitu v organizácii.

 • efektívne využitie vlastného tímu
 • interní ľudia dobre rozumejú potrebám podniku

#4. Rýchlo a efektívne

Skrátime dĺžku školenia na nevyhnutné minimum

Namiesto katalógových kurzov, väčšinou 3 až 5 - dňových, je omnoho efektívnejšia varianta individuálnych intenzívnych kurzov, ktoré sú dynamickejšie. Vzdelávací plán rozdeľujeme do etáp, takže absolventi sú pripravení ihneď aplikovať získané poznatky v organizácii.

 • významná finančná úspora
 • vyberte si miesto i termín konania

#5. Time is money

S individuálnymi kurzami ušetríte náklady

Kurzy na mieru majú vždy transparentne vykázané náklady na akreditovaných trenérov, education kit (vzdelávacie materiály) i variabilné náklady (certifikačná skúška, podpora...). Je tu i značný komfort vďaka využitiu Vašich kancelárií bez nákladov na cestovanie.

 • kalkulácia skutočných nákladov
 • najekonomickejšia varianta školení

Zaujala Vás naša ponuka?

Kontaktujte nás alebo nám nechajte odkaz a my Vám radi zavoláme späť.

*

*

Položky označené * sú povinné.