kbs.png

KBS Development tvorí tím profesionálov, ktorí vytvárajú efektívne a funkčné informačné systémy. Venujú sa informačným systémom, webovým stránkam, aplikáciám Android a iOS. 

Manažéri KBS si uvedomujú, že funkčné IT musí mať stabilný základ. Rozhodli sa preto pre TOGAF®.

  • ako navrhnúť koncepciu IT
  • TOGAF® aj pre malú firmu