Správa a kontrola požadovanej úrovne kvality služieb. Vieme ako pomocou 20% opatrení zvýšiť úroveň kvality o 80%!