Naučte svoj tím testovať nový HW, SW. Zastavte príliv neautorizovaných aplikácií. Stabilizujte systémy!