Zlepšíme dostupnosť a funkčnosť služieb podľa nastavených SLA. Menej času strávených riešením incidentov = vyššie úspory.