Nie je dôležité čo potrebujete, ale prečo to potrebujete. Vieme ako obhájiť investície od ICT! Aplikujte postupy, ktoré používajú úspešní ICT manažéri.