Tak, ako je ITIL® najrozšírenejší manuál pre riadenie IT, vznikol nový ISO štandard pre riadenie a správu IT procesov naprieč organizáciou. ITIL® sa v organizáciách najlepšie uplatňuje práve do procesného modelu ITSM ISO/IEC 20000-1.