logo-itkon-2.png

Spoločnosť ITKON je dlhoročne etablovaná spoločnosť na Slovensku, ktorá sa venuje konzultáciám a profesionálnemu poradenstvu v oblasti IKT riešení, pri príprave a realizácii projektov z tejto oblasti, ako i pri riešeniach systémových integrácií IT.

Spoločnosť sa rozhodla usporiadať interné procesy podľa odporúčaní ITIL® a profitovať z cenných benefitov "best management practice" (efektívnejšie riadenie rozpočtu, obhajoba investícií do rozvoja IKT infraštruktúry, zefektívnenie čerpania zdrojov, stabilizácia kvality IT služieb, lepší komunikačný kanál medzi IT a manažmentom).

  • ako profitovať z odporúčaní ITIL® 
  • audit, optimalizácia IT a TELCO riešení, PM v oblasti IT, outsourcing, výskum a vývoj