Prínosy ITIL®

Manažérska metodika a nástroj riadenia IKT procesov

Efektivita v podaní ITIL® znamená dostatočne kvalitné služby za adekvátne ceny, čo eliminuje časté extrémy maximálne kvalitných služieb bez ohľadu na náklady, alebo snahu o elimináciu nákladov pod takú úroveň, kedy sa tieto služby stávajú nepoužiteľnými.

 

98%

49%

  33%

absolventov potvrdzuje, že ITIL® je prínosom pre IT vyšší výkon vďaka zníženému počtu incidentov a funkčných chýb sú priemerné úspory vyplyvajúce zo zavedenia štandardov ITIL®

 

Ako a kde Vám metodika pomôže?

5 kľúčových benefitov & procesov metodiky ITIL®, ktoré pomáhajú v rozvoji IKT

 

ITIL® Intermediate Lifecycle

1

Service Strategy

Byť úspešný CIO, IT manažér znamená predovšetkým zvládnuť realizáciu strategických cieľov spoločnosti. Ako ich efektívne transformovať do konkrétnych krokov v IT oddelení? Všetko podstatné nájdete v kapitole Service Strategy.

ITIL SS kurz

2

Service Design

Riešite návrh, konfiguráciu a spustenie novej služby, alebo upgrade už existujúcej? Service Design poskytuje metodický rámec, ktorý Vám pomôže od procesného modelovania požiadaviek až po ich úspešnú realizáciu.  

ITIL SD kurz

3

Service Transition

Zmeny, ktoré sa týkajú spustenia nových či upgradu existujúcich služieb budete riadiiť pomocou metodiky obsiahnutej v Service Transition. 

ITIL ST kurz

 

4

Service Operation

Žiadna IT služba, ktorá je v prevádzke, nie je schopná udržať svoj výkon, kvalitu a dostupnosť bez kvalitnej podpory. Service Operation predstavuje kľúč k správe každého efektívneho IT.

ITIL SO kurz

 

5

Continual Service Improvement

Aká je pridaná hodnota Vášho IT? aKO zvýšiť kvalitu a efektivitu prevádzky? Základné osvedčené princípy metodiky ITIL®, Quality a Change Managementu Vám pomôžu splniť túto náročnú úlohu..

ITIL CSI kurz