Ako rýchlo získam certifikát?

Jedine s nami získate certifikát behom následujúcich hodín. TAYLLORCOX Examination Supervisor ihneď po absolvovaní skúšok zasiela Vaše výsledky cez intranet do UK k ich vyhodnoteniu. Certifikát získate do 2 dní v elektronickej podobe a následne v originálnej tlačenej verzii.

Aké sú predpoklady / kvalifikačné kritéria?

Súčasťou registračného procesu je doloženie platného certifikátu v úrovni ITIL® Foundation.

Ako zapadá ITIL® Practitioner do kvalifikačnej schémy?

ITIL Foundation je kvalifikačné kritérium pre ITIL®Practitioner, alebo ITIL®Intermediatemoduly. Novinka v oblasti ITSM - ITIL®Practitioner však nie je a nebude kvalifikačný kritériom pre ITIL®Intermediate. Ak si teda pre ITIL®Foundation vyberiete niektorý zo špecializovných modulov, alebo preferujete komplexnejší ITIL® Practitioner pre získanie hands-on prístupu, je to len a len na Vás.

Aké sú predpokady pre absolvovanie kurzu /certifikácie?

Jediné kritérium je platný oficiálny certifikát ITIL® Foundation, ktorý je nutné doložiť pred samotnou certifikačnou skúškou.

Ako mi TAYLLORCOX pomôže osvojiť si praktické zručnosti?

Bez praktických znalostí ITSM, resp. ITIL®Frameworku si nie len že komplikujete výsledok certifikačnej skúšky, ale taktiež si znižujete možnosť uplatnenia získaných znalostí v reálnom svete.
TAYLLORCOX licencuje najdrahšie, no pre Vás najkvalitnejšie “education kit” (vzdelávacie materiály) dostupné na trhu, ktorých autori sa podieľali na tvorbe programu ITIL® Practitioner! Inovativna výuka, ktorá sa celkom vymyká zaužívaným zvyklostiam ITIL® školení. Cieľom nášho kurzu je osvojenie si znalostí na interaktívnych reálnych príkladoch, nie počúvaním (bifľováním teórie)…

Akým spôsobom mení ITIL® Practitioner aktuálnu verziu ITSM Frameworku?

Tento nový kurz využíva 100% z existujúceho základu, poslednej verzie ITILu. Odlišná je však štruktúra. Iba 20% obsahu je kľúčová teória. Zvyšných 80% kurzu sú praktické príklady uplatnenia benefitov ITIL® v praxi.

Nemám certifikáciu ITIL® Foundation, môžem absolvovať priamo ITIL® Practitioner?

ITIL® Foundation je nevyhnutný predpoklad. Jednotlivé úrovne sa nenahrádzujú, ani nedopĺňajú. ITIL® Practitioner začíná tam, kde predchádzajúca úroveň končí. U každého kandidáta sa tak predpokladá, že je oboznámený s princípmi ITSM a frameworkem ITIL®. Absolvováním ITIL® Foundation + Practitioner si tak osvojíte znalosti a zručnosti nie len “čo je to ITSM”, ale taktiež “ako riadiť IT s frameworkom ITIL® ”.

O aký tip skúšky ide?

ITIL®Practitioner overuje schopnosti aplikovať získané znalosti na riešenie problémov najlepším možným spôsobom. Základom testu je IT scenár - prípadová štúdia. Samotný test sa skladá z otázok s výberom správnej odpovede.