ITIL® Intro

Úvod do ITIL® & IT Service Managementu

ITIL® Intro je 1/2 denný úvod do IT Service Managementu. Akreditovaný trenér Vám ukáže ako pomáha znížiť výdaje na IT; nastaviť procesné riadenie a ďalšie zaujímavé tipy.

Absolventi získajú certifikát ITIL® Intro - potvrdzujúci základný prehľad vydaný akreditovanou školiacou organizáciou TAYLLOR&COX Ltd.

 • bez certifikačného testu
 • základné znalosti IT Service Managera
 • 85% absolventiov pokračuje v kurzoch ITIL® Foundation

Navštíviť kurz

ITIL® Foundation

 

Najžiadanejší certifikát medzi IT manažérmi

ITIL® Foundation je prvý medzinárodne akreditovaná certifikácia v oblasti IT Service Managementu. 

Test je koncipovaný ako výber správnych odpovedí na otázky ITIL® best practice, alebo životný cyklus IT služieb. Cieľom certifikácie je ppreukázanie základných znalostí v oblasti  IT Service Managementu a terminologie ITIL®.

 • dĺžka testu 60min. v českom jazyku
 • alebo 75 min, ak test absolvujete v anglickom jazyku 
 • celkom 40 otázok z oblasti IT Service Managementu
 • úspešná certifikácia min. 26 správnych odpovedí z 40 (65%)

Navštívit kurz

ISO/IEC 20000 IT Service Management

ISO/IEC 20000 Internal Auditor

 

Vybudujte v organizácii ITSM

Absolventi  ISO/IEC 20000 Internal Auditor získajú medzinárodne platný certifikát vydaný RCB (Registered Certification Body) certifikačním orgánom TAYLLOR&COX. Certifikát deklaruje manažérske schopnosti zvyšovania kvality IT služieb; plánovanie a realizácia interných auditov; identifikácia rizík; realizácia nápravných opatrení; zaistenie požadovanej kvality systému riadenia IT služieb so štandardom ISO/IEC 2000

 • dĺžka testu 60 min., 
 • zadaný scénar interného auditu ITSM
 • vyhodnotenie testu ISO/IEC 20000 Lead Auditorem do týždňa

Navštívit kurz

ITIL® Intermediate Level - Lifecycle moduly

Pokiaľ od ITIL® očakávate zvýšenie kvalifikácie zodpovedajúcej Vašej roli - Lifecycle moduly sú pre Vás

Lifecycle obsahuje kurzy (SS - Service Strategy; SD - Service Design; ST - Service Transition; SO - Service Operation; CSI - Continual Service Improvement) zamerané na rozvoj manažérskych rolí.

Service Strategy

ITIL® Intermediate: Service Strategy (Lifecycle)

Certifikačný test ITIL® Intermediate Service Strategy môžu absolvovať všetci držitelia akerditovaného certifikátu ITIL® Foundation. 

Test sa skladá z otázok s výberom spávnej odpovede na prípadovú štúdiu riešenia problémov Service Strategy. Absolventi obdržia certifikát ITIL® Intermediate Service Strategy (Lifecycle Certification)

 • počet otázok: 8
 • dĺžka kurzu 120min.
 • scóre pro absolvovanie skúšky je 28 bodov z 40 (70%)
 • najviac získate 3 body do kvalifikácie  ITIL® Expert

Navštívit kurz

Service Design

ITIL® Intermediate: Service Design (Lifecycle)

ITIL® v3 Intermediate Service Design certifikácia patrí do kategórie Lifecycle modulov. Cieľom testu je preverenie znalostí z knihy  ITIL® Service Design.

Test sa skladá celkovo z 8  sád otázok, založených na prípadovej študii - scenári. Každá otázka má 4 možné odpovede. Prvá je za 5 bodov, ďalšia za 3 body, dalšia za 1 bod a posledná možná odpoveď je bez bodu.

 • počet otázek: 8
 • dĺžka kurzu 120min.
 • scóre pre absolvovanie je 28 bodov z 40; resp. 70%
 • certifikačný test v dĺžke 90min; test v rodnom jazyku
 • absolovanie testu v inom, než rodnom jazyku = +30min. naviac
 • podmienkou je úspešné absolvovanie ITIL® Foundation certifikácia

Navštívit kurz

Service Transition

ITIL® Intermediate: Service Transition (Lifecycle)

ITIL® v3 Intermediate Service Transition spadá do kategórie Lifecycle modulov. Certifikácia je určená predovšetkým Configuration, alebo Change manažérom. CIľom testu je preverenie znalostí z knihy ITIL® Service Transition.

Test sa skladá celkovo z 8  sád otázok, založených na prípadovej študii - scenári. Každá otázka má 4 možné odpovede. Prvá je za 5 bodov, ďalšia za 3 body, dalšia za 1 bod a posledná možná odpoveď je bez bodu.

 • počet otázok: 8
 • dĺžka kurzu 120min.
 • scóre pre absolvovanie je 28 bodov zo 40; resp. 70%
 • certifikačný test v dĺžke 90min; test v rodnom jazyku
 • absolovanie testu v inom, než rodnom jazyku = +30min. naviac
 • podmienkou je úspešné absolvovanie ITIL® Foundation certifikácia

Navštívit kurz

Service Operation

 

ITIL® Intermediate: Service Operation (Lifecycle)

ITIL® v3 Intermediate Service Operation je certifikácia určená predovšetkým tým, ktorí pracujú na úrovni Service Desk, Incident, alebo Problem Manažéra.

Ako sa priprpaviť na certifikáciu ITIL® SO

Cieľom testu je preverenie znalostí z knihy ílem testu je prověření znalostí z knihy ITIL® Service Operation.

Test sa skladá celkovo z 8  sád otázok, založených na prípadovej študii - scenári. Každá otázka má 4 možné odpovede. Prvá je za 5 bodov, ďalšia za 3 body, dalšia za 1 bod a posledná možná odpoveď je bez bodu.

 • počet otázok: 8
 • dĺžka kurzu 120min.
 • scóre pre absolvovanie je 28 bodov zo 40; resp. 70%
 • certifikačný test v dĺžke 90min; test v rodnom jazyku
  • absolovanie testu v inom, než rodnom jazyku = +30min. naviac
 • podmienkou je úspešné absolvovanie ITIL® Foundation certifikácia

Navštívit kurz

Continual Service Improvement

ITIL® Intermediate: CSI (Lifecycle)

ITIL® v3 Intermediate Continual Service Improvement modul nie je zameraný na konkrétny proces, ale na IT Service Management ako celok. Resp. na aktivity, ktorých cieľom je správa a zlepšovanie kvality IT služieb.

Ako sa pripraviť na certifikáciu ITIL® CSI

Certifikačný test preveruje znalosti z knihy ITIL® Continual Service Improvement (CSI).

Test se skládá celkem z 8 sad otázek, založených na případové studii - scénáři. Každá otázka má 4 možné odpovědi. První je za 5 bodů, další za 3 body, další za 1 bod a poslední možná odpověď je bez bodů.

 • počet otázok: 8
 • dĺžka kurzu 120min.
 • scóre pre absolvovanie je 28 bodov zo 40; resp. 70%
 • certifikačný test v dĺžke 90min; test v rodnom jazyku
 • absolovanie testu v inom, než rodnom jazyku = +30min. naviac
 • podmienkou je úspešné absolvovanie ITIL® Foundation certifikácia

Navštívit kurz