ITIL 4®

Aktuálne v ponuke ITIL v4 Foundation online !

Od roku 2007 najvýraznejší update je flexibilnejší, agilnejší, propojený s DevOps a pripravený akcelerovať vašu kariéru!

Za posledných 10 rokov nebola v SR žiadna iná organizácia s takým veľkým vplyvom  v metodike ITIL®, ako TAYLLORCOX. Sme vôbec prvý certifikačný orgán v oblasti ITIL® - IT Service Managementu a zároveň štandardu ISO 20000-1. Metodika je našou silnou stránkou, preto sme sa zapojili do developmentu novej verzie ITIL® 4 a s hrdosťou Vám predstavujeme špičkovo pripravený kurz, na ktorom sme strávili tisíce hodín vylepšovaním. Urobili sme skrátka všetko preto, aby ste boli nadšení!

Manažérsky základ riadenia IT

Naučíme Vás pracovať s  ITSM ( IT Service Management ) ITIL® (IT Infrastructure Library). ITIL® Intro kurz je rýchly manažérsky základ do metodiky. ITIL® Foundation vrátane certifikáceie Vás za 3 dni dôkladne oboznámi s metodikou. Pre konzultantov, poradcov a interných auditorov sme otvorili šancu získať certifikát ITSM Interný Auditor.

ITSM ISO/IEC 20000

IT Service Management nie je možné aplikovať, implementovať bez frameworku ISO/IEC 20000. Metodika ITIL® a štandard ISO/IEC 20000 sú dve strany jednej mince. Metodika Vás naučí nie len to čo implementovať, ale taktiež akým spôsobom implementovať .

ITIL® Intermediate Lifecycle moduly

Absolventi kurzu ITIL® Foundation môžu ďalej pokračovať v moduloch Lifecycle. Ide o skupinu Intermediate, ktorá sa zameriava na strategické riadenie životného cyklu IT služieb.

Nižšie uvedené moduly Lifecycle sa skadajú z 5 kurzov (1 kurz = 3 dni) a za každý získate 3 kredity. Ide o najpopulárnejšiu cestu, ako pohodlne získať potrebných 15 kreditov pre splnenie komplexnej  Intermediate certifikácie. Následná ITIL® Expert certifikácie je potom už na dosah :-) Certifikačný test sa skladá z checklistu otázok s výberom správnej odpovede. Good Luck...!

Čo je ITIL®?

Skratka IT Infrastructure Library predstavuje know-how osvedčených postupov, ktoré využívajú organizácie pre efektívnu správu IT Service Managementu.

 • efektívna investícia do IT
 • manažérsky systém riadenia
 • zvýšenie dostupnosti a kvality služieb

Ako začať

Zvýšte si kvalifikáciu v oblasti IT manažmentu. Naučte sa osvedčené postupy, ktoré fungujú.

 • Tipy & triky pre správu IKT
 • Benefity z rozdelenia IT do čiastkových služieb
 • Odporúčania pre zníženie nákladov a obhajobu investícií

Certifikácia

Schéma ITIL® certifikácie. Čiastkové programy frameworku ITIL®, sa skladajú zo samostatných kvalifikácií. Každý modul patrí do určitej kategórie a zameriava sa na rôzne aspekty životného cyklu v IT službách. Čím vyšší modul absolvujete, tým sú Vaše znalosti prehlbenejšie a detailnejšie

 • ITIL® certifikácia
 • ISO/IEC 20000 certifikácia
 • ITIL® & ITSM kvalifikácia, príprava na certifikáciu

Certifikácia ITIL® 4

Schéma ITIL® 4 certifikácie.

 • ITIL® 4 certifikácia
 • Schéma certifikácie
 • Kreditový systém

FAQ - ITIL® Practitioner

Novinka roka 2016 od Axelos (vlastníka metodiky ITIL®). ITIL®Practitioner je bezpochyby tá najväčšia revolúcia v oblasti ITSM. Pozrite sa na najčastejšie otázky a odpovede, týkajúce sa ITIL®Practitioner

 • Nadväzuje na ITIL® Foundation
 • 80% kurzov sú prípadové štúdie
 • Naučíte sa praktickú implementáciu ITSM