ITIL (8)

V kurzoch ITIL sa čoraz viac pýtate na využitie normy ISO / IEC 20000 pre potreby digitálnej transformácie a rastúcemu významu IT Service Managementu v prevádzke kritických aplikácií a služieb. ITIL a ISO 20000 sú 2 strany jednej mince a ak ste získali znalosť len jednej z nich, je to stále max. 50% pre využitie v organizácii.

Základné korene ITIL & ITSM

Poďme sa pozrieť aké sú rozdiely medzi IT Service Managementom podľa ISO 20000 a metodikou ITIL. Prejdeme si ich vzájomné väzby, kde uvidíte, že jedna strana bez druhej nemôže úplne fungovať. A ukážeme vám, ako poskytovatelia IT služieb oba štandardy využívajú.

ITIL®

ISO / IEC 20000

Practice
Standard
Descriptive 1
Prescriptive
Process & Control
Management Control
Service Lifecycle Focus
Process Control Focus
Not able to "show how to" manage the processes
Separate Sections About Management System Requirements
Na tej najvyššej úrovni je rozlíšenie veľmi jednoduché. Kým ITIL obsahuje osvedčené postupy "ITIL guideline" ako riadiť IT, tak ISO 20000 je smernica definujúca rozsah a požiadavky na tieto procesy.

 

ITIL roadmapa

ITIL vznikol v 80 rokoch a od tej doby prešiel verziami ITIL v1, ITIL v2, ITIL v3, ITIL 2011 až po aktuálny agilný ITSM guide ITIL 4.
U ITIL sa zažil pojem "best practice", ktorý pripomína, ako metodika vznikla. Išlo o globálny prieskum princípov riadenia IT tam, kde skutočne fungoval dobre. A pomocou otázok "ako prevádzkujete Service Desk", alebo "ako riadite Incident Management" sa zostavil rad odporúčaní (zmieňované best practice).
Tieto odpovede sa opakovane preskúmavali, znova testovali, upravovali a následne formulovali do prvej verzie ITIL v1.

 

ISO 20000 roadmapa

ISO 20000 norma bola pôvodne vytvorená ako akýsi kódex (code of practice). Opäť to bolo v 80 rokoch. Prvé vydanie normy bolo pod záštitou nie ISO, ale BSI (British Standard Institute) a nieslo označenie BS 15000.
Do globálneho štandardu ISO 20000 bola norma zapísaná prvýkrát v roku 2005, nasledovala revízia 2011 a posledná verzia je z roku 2018 a označuje sa ISO / IEC 20000-1: 2018

 

4 kľúčové rozdiely medzi ITIL a ISO 20000

Certifikácia v metodike ITIL je určená osobám. Od základnej úrovne ITIL Foundation cez Practitioner až po Intermediate levely. Certifikát je možné získať na základe absolvovaného školenia a úspešnej certifikačnej skúšky.
ITIL je sada odporúčaní "best practice" a ISO 20000 štandardy. Ak niekto hovorí, že je v súlade s ITIL, nie je to pravda. ISO 20000 je štandard, voči ktorému môžete byť v súlade (podľa ISO 20k sa nastavujú metriky, princípy a procesy). Preukázanie zhody s ISO 20000 možno realizovať pomocou auditu vedeného akreditovaným certifikačným orgánom, napr. TAYLLORCOX.
ISO 20000 je na rozdiel od "best practice" ITIL normatívny a prísny z pohľadu procesov. ITIL žiadne normatívne časti nemá, ide o odporúčanie, takže je len na vás, v akom rozsahu ho využijete. Norma ISO 20000 má oproti tomu 250 požiadaviek, ktoré musia byť splnené, pre dosiahnutie efektívneho IT Service Managementu.
ISO 20000 sa zameriava na organizáciu IT v celom životnom cykle. Ide teda o budovanie "duševného vlastníctva" organizácie. Oproti tomu certifikácia ITIL je výhradne na osoby, tj. tu nejde o duševné vlastníctvo organizácie, ale o investíciu do vlastných zamestnancov. Avšak znalosti ISO 20000 pochopiteľne tiež možno získať v kurzoch.

 

Zhrnutie, záver: ITIL alebo ISO 20000?

Ide o trochu zákernou otázku. Či už ide o poskytovateľa IT služieb, organizáciu, ktorá vám preškolí zamestnanca, alebo externého konzultanta, určite preferujte toho, kto má znalosť ako ITIL, tak ISO 20000.
Hlavný rozdiel je v tom, že ISO 20000 vám dáva do rúk 250 pokynov čo musíte urobiť. A metodika ITIL vám ukáže "ako to urobiť".
ITIL nie je deskriptívny, resp. nepredpisuje požiadavky pre riadenie IT služieb, takže ho môžete použiť ľubovoľne v rámci svojich požiadaviek, stratégií a riešenia problémov ....
.... ale ako?

 

Presne z tohto dôvodu je tu štandard IT Service Managementu ISO 20000
ISO 20000 vám pomôže vybudovať štruktúru IT Service managementu a Service Value Streamu a splniť kritériá v 16 rôznych oblastiach riadenia IT.
Certifikácia navyše deklaruje, že organizácia má vysoko vyspelou úroveň poskytovania IT a je schopná dodávať nákladovo efektívne a pritom kvalitné služby.

 

Chcete vedieť viac o ISO 20000? Kontaktujte našich audítorov na sk@tayllorcox.com.  


Školenia z porfolia TAYLLOR & COX

>>> ISO 20000 Interný auditor

>>> ITIL školenia

Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre