infra-services.jpg

Spoločnosť Infra Services vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť so 100% - nou účasťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti a technologické know-how vo vodárenskom sektore. Vďaka kvalitnému materiálnemu vybaveniu patrí medzi špičku vo svojom odbore. 

Infra Services vykonáva servisné a údržbové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti, výstavbu nových sietí a poskytuje taktiež súvisiace odborné poradenstvo týkajúce sa vodomerov, armatúr, vodovodných šácht či stokových sietí.

Manažment spoločnosti si zvolil obľúbenú a osvedčenú kombináciu metodík PRINCE2® a ITIL®, ktoré obsahujú súbory najlepších metodík pre projektové riadenie a IT manažment.  

  • kombinácia metodík PRINCE2® a ITIL®
  • projektové riadenie a IT manažment