Je alebo nie je IPMA metodika?

Certifikácia IPMA nie je postavená na žiadnej metodike

Len overuje poznatky v teoretickej rovine. Preveruje už získané poznatky, skúsenosti a zručnosti aplikované pri riadení projektu, takže nič nové neprináša. Pokiaľ od projektového manažéra očakávate znalosť metodiky či štandardizáciu, certifikát IPMA nie je vyhovujúci. 


Certifikačné skúšky

Skúšky sú zamerané viac na preverenie manažérskych kompetencií. Počas interview - ústnej skúšky sa hodnotia individuálne manažérske schopnosti. Cena certifikačných skúšok patrí medzi najdrakšie, niektoré úrovne niekoľkonásobne prevyšujú cenu PMI certifikácií. Platnosť certifikátu je pri "D" 5 rokov, ostatné je nutné obnovovať 1 x za 3 roky.


IPMA certifikačné úrovne
  • IPMA Level D – Certified Project Management Associate
  • IPMA Level C – Certified Project Manager
  • IPMA Level B – Certified Senior Project Manager
  • IPMA Level A – Certified Projects Director