io-tech.gif

Spoločnosť IO Tech bola založená v roku 2008 ako spoločnosť pôsobiaca v oblasti počítačových služieb pre slovenský a zahraničný trh.  Je charakteristická individuálnym prístupom ku klientom.

Pôsobí v týchto oblastiach: analýza a spracovanie projektu implementácie informačného systému; vývoj aplikácií pre desktopové riešenia + web aplikácie pre internet/intranet; poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky; externá správa informačných systémov; outsourcing informačných technológií; dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky.

Vedenie spoločnosti sa zúčastnilo kurzu PRINCE2 Foundation a nadobudlo základný rámec pre ovládanie metodiky PRINCE2. 

  • najmodernejšia multimediálna výučba PRINCE2
  • riadenie IT projektov