ing.png

Spoločnosť ING je finančná inštitúcia, ktorá ponúka služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva, správy aktív a dôchodkového zabezpečenia. Nielen projektoví manažéri, ale i ľudia z ostatných divízií absolvovali kurz s nadpriemerne vysokým skóre.

  • Školenie projektových manažérov
  • Metodická odporúčania pre využitie v praxi