ia-mpsvr-sr.png

Jednou z najhlavnejších úloh Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je sprostredkovať projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu (ESF). O nenávratné finančné príspevky sa uchádzajú najmä obce a organizácie, ktoré pracujú s nezamestnanými, chudobnými a znevýhodnenými osobami. 

Ak má agentúra efektívne a bezproblémovo fungovať, potrebuje schopných manažérov. My sme sa v rámci realizácie vzdelávania zamerali na skutočné potreby manažmentu. V dvoch blokoch young leader a leadership sa vzdelávali len interaktívnou formou pri 100% miere aktivity účastníkov.

  • YOUNG LEADER - rozvoj osobnostného potenciálu
  • LEADERSHIP