hour.jpg

Softvérová spoločnosť HOUR, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1993. Prostredníctvom vývoja, implementácie a údržby programových vybavení pre spracovanie miezd a riadenie ľudských zdrojov poskytuje zákazníkom kvalitné a komplexné služby pri dosahovaní obchodných cieľov. Táto spoločnosť stojí za vytvorením produktu HUMAN, personálneho informačného systému. Zároveň sa venuje aj outsourcingu miezd a ľudských zdrojov, ktorý je jednou z možností úspory financií, zlepšenia služieb a rozvoja spoločností na Slovensku.  

Manažment spoločnosti sme oboznámili  s PRINCE2® procesným modelom, ktorý je ideálny na všetky fázy životného cyklu projektu.

  • fázy životného cyklu projektu
  • personálny informačný systém HUMAN