intro-logo-hilek.png

Hílek a spol. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1991 a zaoberá sa stavebnou činnosťou, predajom a servisom automobilov, vykonávaním emisnej kontroly. Riadenie tohto významného holdingu v záhorskom regióne si vyžaduje kvalitné nastavenie procesných postupov. Sme radi, že sme mohli vedúci manažment zoznámiť s metodikou PRINCE2®, ktorú považujú za prínosnú a stabilnú pre riadenie tak veľkej spoločnosti. 

  • integrovaný manažérsky systém podľa metodiky
  • PRINCE2® po prvýkrát v slovenskom holdingu