globesy_logo_310_175.jpg

Spoločnosť GLOBESY ponúka špičkové IT riešenia a služby. Od roku 2006 je autorizovaným partnerom spoločnosti SAP Slovensko. Zameriava sa na návrh a implementáciu riešení založených na jej produktoch. Vybudovala si pevné postavenie v oblasti poskytovanie riešení a služieb pre finančné riadenie a podporu manažérskeho rozhodovania, pre riadenie ľudí a v oblasti SAP technológií. GLOBESY má za sebou mnohé podporné, rozvojové a implementačné projekty v komerčnom i verejnom sektore na Slovensku, v Českej republike i v ďalších krajinách EÚ.

Samotný názov predstavuje skrátenie motta „Global (Human) Behaviour Synergy“, za ktorým sa ukrývajú základné hodnoty firmy. Pojmy naznačujú princípy ako sledovanie globálneho vývoja v ľudskom chovaní, prekonávanie vlastných hraníc, často tvorené obmedzeniami predstavivosti, a to prostredníctvom efektu „synergie“.

Veríme, že absolvovanie kurzu o enterprise architektúre - TOGAF® prispelo k novým podnetov o optimalizovaní IT infraštruktúry. 

  • inovácie riešení SAP
  • odporúčania pre využitie TOGAF® v praxi