logo-generali.jpg

V poisťovni Generali sú prvoradé služby pre klienta. Neustále zavádzajú najmodernejšie systémy a stavajú na profesionalite a odbornosti zamestnancov, aby svojim klientom mohli poskytnúť maximálny komfort a prvotriedny servis – od kvalitného poistného poradenstva, cez manažment poistky, až po rýchlu likvidáciu poistných udalostí. 

Súčasťou stratégie firmy je poskytovať kvalitné ICT služby, preto sme vyškolili celý ICT tím poisťovne v projektovom riadení. Svoju kvalifikáciu teraz preukazujú medzinárodne uznávanou certifikáciou PRINCE2® Foundation.

  • projektoví IT manažéri 
  • PRINCE2® v Generali