geis-sk-logo.png

Geis na Slovensku je súčasťou celosvetovej logistickej skupiny Geis Group so sídlom v nemeckom Bad Neudstadtu. V roku 2006 vstúpila na náš trh a úspešne prevzala najrozsiahlejšiu prepravnú sieť pre vnútroštátnu prepravu kusových zásielok na Slovensku - TEN Expres Slovakia. Od tej doby rozvíjala širokú paletu logistických služieb v medzinárodnej preprave paletových a balíkových zásielok, skladovej logistiky, leteckej a námornej prepravy. 

Riadenie činností v logistickej prepravnej spoločnosti si vyžaduje kvalitný framework PRINCE2® , ktorý povedie osvedčenými technikami plánovania a riadenia v celej etape projektu. 

  • framework PRINCE2® a logistika
  • techniky plánovania a riadenia