Komu je určený | Target Audience

GDPR |Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Kurz možno odporučiť nielen oficiálnym zástupcom organizácie v rámci EU nariadenia GDPR na pozícii Data Protection Officer

 • S najväčšou pravdepodobnosťou majú totiž zmeny výrazné dopady i na Vaše interné dáta, ktoré získavate, vyhodnocujete, či archivujete.
 • GDPR Data Protection Officer je určený Vám i Vašim zamestnacom. Skrátka všetkým, ktorí sú nejako zainteresovaní v systéme spracovania osobných údajov.
 • Naučíme Vás pochopiť pravidlá, povinnosti i to, ako eliminovať riziká. To všetko si ukážeme na praktických príkladoch: uvidíte, čo potrebujete implementovať a prečo.
 • Kurz je vhodný i pre tých z Vás, ktorí nemáte s GDPR skúsenosti a chcete posilniť odbornú kvalifikáciu a zároveň získať certifikát o preukázaní znalostí o GDPR.

  Máte záujem o kvalitné poradenstvo?

  www.skgdpr.sk

  • Odborné poradenstvo - Identifikácia požiadaviek GDPR vo Vašej spoločnosti a konzultácie k problematike plnenia GDPR v organizácii.
  • Školenia - Úvodné informačné školenia GDPR a vyškolenie zodpovednej osoby poverenej ochranou osobných údajov.
  • Implementácia - Vykonanie komplexnej analýzy a následné implementovanie potrebných opatrení vo Vašej poločnosti.

Cieľová skupina

Autorizovaný obsah podľa e-Competence Framework (e-CF) je zárukou zodpovedajúcej odbornosti najmä pre nižšie uvedené role. Mimo tieto pozície je otvorený i všetkým záujemcom o komplexnú problematiku ochrany osobných údajov.

Cieľová skupina

 • Riaditelia, manažéri
 • Právni poradci a personalisti
 • Správci dát a databází, operátori
 • Vedúci IT, bezpečnosti, marketingu
 • Štatutárne orgány spoločnosti a prokuristi
 • Úradníci verejnej správy, neziskových organizácií
 • Zodpovedné osoby na ochranu osobných údajov | Data Protection Officer (DPO)

GDPR akreditovaný kurz

Prečo si vybrať práve tento kurz?

GDPR DPO spĺňa European e-Competence Framework (e-CF)

Kurzy EU GDPR podľa e-CF sú zárukou splnenia špecifických požiadaviek pre kompetenciu definovanú  Európskym Nariadením a Radou EU: General Data Protection Regulation
 • kurzy homologované do slovenčiny
 • autorizácia podľa európskeho (e-CF)
 • v súlade s ISO/IEC 17024

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.
Aj nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 25.5.2018.
V rámci vzdelávania bude advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala prezentovaný aj GDPR Cross Reference Model mapujúci požiadavky Európskeho nariadenia s prepojením na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

 

Advokátska kancelária 

Bukovinský & Chlipala

 

Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

 

                      

 

Kompetencie: Technológie a procesy GDPR

Máme obrovský kompetentný náskok vďaka presahu do ďalších oblastí, ktoré s GDPR súvisia, alebo sa dokonca stali základom pre toto Európske Nariadenie.

Menovite ide najmä o M_o_R® (Riadenie rizík ochrany osobných údajov), eIDAS (elektronická identifikácia a dôveryhodné služby),  a ďalšie..


Máme jeden liek na všetky ťažkosti s GDPR

V čom sú naše GDPR kurzy unikátne a odlišné? Vďaka prepracovanej osnove kurzu získate presne tie informácie, ktoré potrebujete pre vysporiadanie sa s požiadavkami GDPR. Medzi hlavné benefity ďalej patrí

 e-CF podľa ISO 17024
Sme kompetentný tím advokátov i audítorov
Know-how v podobe GDPR RoadMap implementácie
Základom sú reálne scenáre a best-practice riešenia
Komplexný prístup k splneniu právnych, prevádzkových a technických aspektov GPDR
GDPR Case Study “analýza dopadov, predimplementačný audit a nastavenie procesov”

Certifikace GDPR Pověřenec Osobních Údajů

Váš GDPR certifikát | Certify your Future

Harmonogram GDPR Data Protection Officer

Agenda kurzu GDPR Data Protection Officer

Základy GDPR, práva a povinnosti

Právna úprava ochrany osobných údajov (zákon č.18/2018 Z.z.)

Čo je GDPR a jeho pôsobnosť, výnimky

Základné zásady GDPR, obmedzenia

Zákonné základy pre spracovanie osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje)

Práva dotknutých osôb, zmeny a dopady

Bezpečnosť osobných údajov: technické a organizačné opatrenia

Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov 

Sankcie za nesplnenie povinností podľa GDPR

Kroky prevádzkovateľa pre zaistenie compliance

Cross reference model zákon č.18/2018 Z.z. vs. GDPR

Odporúčaný postup pre zaistenie compliance

Postavenie zodpovednej osoby a požadované znalosti

Úlohy zodpovednej osoby a poskytovanie informácií

Spracovanie osobných údajov v praxi

Cvičné testy, príprava na certifikáciu

Certifikačná skúška GDPR DPO

 

Priebeh skúšky

GDPR DPO | Data Protection Officer

Absolventi kurzu pochopia faktické dopady Európskeho Nariadenia v rámci svojich právomocí a zodpovednosti. Vďaka praktickému presahu a kvalifikovaným expertom Vám ukážeme, ako sa vysporiadať s nárokmi GDPR v rámci Vašej pozície.


Detail skúšky

 • Dĺžka: 30 min.
 • Štýl: Výber správnej odpovede
 • Formát: papierový test
 • Min. úspešnosť: 70% , tj. 17 otázok z 25
 • Knihy a elektronické pomôcky u skúšky nie sú povolené

V cene kurzu je

 • Podkladová prezentácia
 • Podkladové materiály a vzorové dokumenty
 • Skúška z prebratých tém
 • Autorizovaný certifikát GPDR DPO od TAYLLOR & COX

Harmonogram a organizácia

 • 9 - 17hod, občerstvenie i obedy
 • Kurz nevyžaduje vstupné predpoklady
 • Kombinácia výkladu, cvičení, praktických ukážok
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Zavolajte nám!

Termíny kurzov Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu

hodnotenie hodnotilo 22 absolventov
hodnotenie

Radim D. goJIRA s.r.o. | 07.05.2019

Získal som informácie potrebné pre uchopenie témy, ktorá bola preberaná.

hodnotenie

Zsolt M. Agel SK a.s. | 07.05.2019

Kurz na veľmi dobrej úrovni zaoberajúci sa faktami a skúsenosťami, vecný bez zbytočného balastu.

hodnotenie

Radoslav H. UERI | 07.05.2019

Super.

hodnotenie

Michal H. | 07.05.2019

Kurz aj s praktickými príkladmi. Dynamická diskusia.

hodnotenie

Peter Š. Effective Energy s.r.o. | 07.05.2019

Kurz hodnotím veľmi pozitívne. Prezentačné zručnosti lektora na vysokej úrovni.

hodnotenie

Matúš K. Effective | 07.05.2019

Bol som nadmieru spokojný.

hodnotenie

Barbora N. Bytové družstvo Petržalka | 07.05.2019

S kurzom som bola spokojná.

hodnotenie

Michela Z. Bytové družstvo Petržalka | 07.05.2019

S kurzom som bola veľmi spokojná.

hodnotenie

Viera Z. BD | 07.05.2019

Výborne, som veľmi spokojná.

hodnotenie

Eva B. Superior SDI Slovakia s.r.o. | 07.05.2019

Praktický, jasný.