Komu je určený | Target Audience

 • Všetkým, ktorí v rámci orgánov verejnej moci vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti majú na starosti problematiku kybernetickej bezpečnosti alebo plnenie úloh Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020;
 • Všetkým, ktorí majú záujem o analýzu identifikačných kritérií prevádzkovateľov základnej služby
 • Všetkým, ktorí majú záujem získať informácie o podmienkach akreditácie vo vzťahu k jednotkám CSIRT v zmysle Zákona.
 

GDPR akreditovaný kurz

Prečo si vybrať práve tento kurz?

 

Školenie je zamerané na stručný úvod do problematiky kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona a identifikáciu orgánov verejnej moci vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Školenie prináša analýzu identifikačných kritérií prevádzkovateľa základnej služby (dopadové kritériá a špecifické sektorové kritériá) so zameraním na povinnosť ústredných orgánov štátnej správy vykonávajúcich pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti identifikovať základnú službu a prevádzkovateľa základnej služby a  ich aktuálny zoznam predložiť Národnému bezpečnostnému úradu. 
Školenie identifikuje úlohy jednotky CSIRT, ktorých plnenie je každý ústredný orgán štátnej správy vykonávajúci pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti povinný zabezpečiť a zaoberá sa akreditačným procesom vyhodnocujúcim zhodu jednotky CSIRT s podmienkami akreditácie jednotky CSIRT.

 

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.
Aj nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 25.5.2018.
V rámci vzdelávania bude advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala prezentovaný aj GDPR Cross Reference Model mapujúci požiadavky Európskeho nariadenia s prepojením na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 25. mája 2018.

 

Advokátska kancelária 

Bukovinský & Chlipala

 

Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

 

                      

 

Harmonogram GDPR Data Protection Officer

Agenda kurzu Kybernetická bezpečnosť v štátnej správe

1. Úvod do kybernetickej bezpečnosti
2. Orgány verejnej moci
3. Jednotka CSIRT

Smernica NIS, Zákon, pôsobnosť, základné pojmy

Identifikácia

Akreditácia

 

Povinnosti jednotlivých orgánov verejnej moci v rámci ich pôsobnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Úlohy jednotky CSIRT a povinnosti toho, kto plní úlohy jednotky CSIRT

 

 

 Alternatívne spôsoby zabezpečenia plnenia úloh jednotky CSIRT

V cene kurzu je

 • Podkladová prezentácia
 • Podkladové materiály 
 • Certifikát od TAYLLOR & COX

Harmonogram a organizácia

 • 08:30 - 15:30, občerstvenie i obedy
 • Kurz nevyžaduje vstupné predpoklady
 • Kombinácia výkladu, diskusie, praktických ukážok
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Zavolajte nám!

Termíny kurzov Kybernetická bezpečnosť v štátnej správe

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu Kybernetická bezpečnosť v štátnej správe

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu