Komu je určený | Target Audience

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem pochopiť význam, obsah a požiadavky GDPR kladené na formálne a obsahové požiadavky zmluvy so sprostredkovateľom.
Všetkým, ktorí si nie sú istí, či pri spracúvaní osobných údajov využívajú aj služby sprostredkovateľov, príp. či sami nie sú sprostredkovateľmi (identifikácia sprostredkovateľského vzťahu). Všetkých, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku so spracúvaním alebo ochranou osobných údajov.
Odnesiete si znalosti potrebné k správnej identifikácii sprostredkovateľa a vypracovania „na mieru šitej“ sprostredkovateľskej zmluvy v súlade s požiadavkami GDPR.

 

GDPR akreditovaný kurz

Prečo si vybrať práve tento kurz?

GDPR Zmluvy a Sprostredkovateľ vychádza z našich praktických skúseností

 
Školenie je zamerané na praktický výklad posudzovania existencie alebo neexistencie sprostredkovateľského vzťahu, povinnosti uzatvárania zmlúv podľa čl. 28 ods. 3 GDPR (tzv. sprostredkovateľských zmlúv alebo zmlúv o spracúvaní osobných údajov), ako aj identifikáciu samotných náležitostí týchto zmlúv reflektujúcich nielen na podstatné náležitosti vyplývajúce z GDPR, ale aj naše praktické skúsenosti, zohľadňujúc biznis model zmluvných strán.
 

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.
Aj nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 25.5.2018.
 

 

Advokátska kancelária 

Bukovinský & Chlipala

 

Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

 

                      

 

Harmonogram GDPR Data Protection Officer

Agenda kurzu GDPR Analýza a Implementácia

1. Úvod do GDPR
2. Sprostredkovateľ  a poverená osoba
3. Zmluva

GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov

Kto je sprostredkovateľ a kto poverená osoba? 

Formálne a obsahové náležitosti zmluvy podľa GDPR

Definície, identifikácia povinných osôb a ich povinností

Kedy sa zo mňa stáva Sprostredkovateľ?

Praktická ukážka - aplikácia ustanovení čl. 28 ods. 3 v existujúcej zmluve so sprostredkovateľom; možnosti vysporiadania sa s obsahovými požiadavkami GDPR kladenými na "sprostredkovateľskú" zmluvu

 

Najčastejšie spracovateľské operácie svedčiace v prospech existencie sprostredkovateľského vzťahu

Poverenie vs. "sprostredkovateľská" zmluva

V cene kurzu je

 • Podkladová prezentácia
 • Podkladové materiály a vzorové dokumenty
 • Certifikát  od TAYLLOR & COX

Harmonogram a organizácia

 • od 08:30 hod do 15:30 hod
 • občerstvenie a pitný režim
 • Kurz nevyžaduje vstupné predpoklady
 • Kombinácia výkladu a diskusie s praktickými príkladmi
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Zavolajte nám!

Termíny kurzov GDPR Zmluvy a Sprostredkovateľ

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu GDPR Zmluvy a Sprostredkovateľ

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu