Komu je určený | Target Audience

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým zamestnávateľom, resp. vedúcim zamestnancom a personalistom, ktorí spracúvajú osobné údaje aspoň jedného zamestnanca.
Zamestnávateľom, ktorí potrebujú nastaviť vnútropodnikové pravidlá spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch v súlade s požiadavkami GDPR.

 

 

 

 

GDPR akreditovaný kurz

Prečo si vybrať práve tento kurz?

GDPR a pracovné právo vychádza z našich praktických skúseností

Kurz je zameraný na identifikáciu základných povinností zamestnávateľa vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom a bývalým zamestnancom podľa GDPR. 

Právna a legislatívna štandardizácia do SR

Tento vzdelávací program bol štandardizovaný do slovenského právneho prostredia vďaka spolupráci s prestížnou advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala.
Aj nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 25.5.2018.
 

 

Advokátska kancelária 

Bukovinský & Chlipala

 

Už od roku 2003 poskytuje komplexné právne poradenstvo vo viacerých významných projektoch, ako aj právne služby známym spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva. Svojim klientom zaručuje služby na najvyššej úrovni a v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Právo duševného vlastníctva a najmä IT právo považuje za významnú oblasť svojho pôsobenia na slovenskom právnom trhu. Preto sa rozhodla podporovať zaujímavé projekty a konferencie v tejto oblasti.

 

                      

 

Harmonogram GDPR Data Protection Officer

Agenda kurzu GDPR a pracovné právo

Úvod do GDPR
 • GDPR a zákon o ochrane osobných údajov
 • Základné pojmy a definície
 • Identifikácia povinných osôb a ich povinnosti pri spracúvaní a ochrane osobných údajov
Informačná povinnosť zamestnávateľa voči zamestnancom
 • Identifikácia, spôsoby a súvisiace otázky spojené s plnením informačných povinností zamestnávateľa podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR voči zamestnancom
 • Praktická ukážka s výkladom dokumentu o plnení informačných povinností zamestnávateľom
Zákonnosť spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Identifikácia právnych základov a účelov spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov a bývalých zamestnancov
 • Právny základ súhlasu zamestnanca so spracovaním jeho osobných údajov v pracovnoprávnom vzťahu
 Vnútropodnikové pravidlá pre spracúvanie osobných údajov
 • Príkazy zamestnávateľa
 • Interné smernice
 • Poučenie a poverenie
 • Mlčanlivosť
Vybrané spracovateľské operácie
 • Monitorovanie zamestnsncov - GPS lokácia
 • Monitorovanie zamestnancov - kamerový systém
 • Právne základy, účely spracúvania a práva a povinnosti zamestnávateľa pri vybraných spracovateľských operáciách
Záznamová povinnosť
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Forma vedenia záznamov
 • Obsah záznamov
 • Praktická ukážka s výkladom dokumentu Záznamu o spracovateľských činnostiach
Práva dotknutej osoby a ich výkon
 • Identifikácia práv zamestnanca ako dotknutej osoby a postup, práva a povinnosti zamestnávateľa pri uplatnení práv zamestnancov podľa GDPR (stručný prehľad)

V cene kurzu je

 • Podkladová prezentácia
 • Podkladové materiály a vzorové dokumenty
 • Certifikát  od TAYLLOR & COX

Harmonogram a organizácia

 • od 08:30 hod do 15:30 hod
 • občerstvenie a pitný režim
 • Kurz nevyžaduje vstupné predpoklady
 • Kombinácia výkladu a diskusie s praktickými príkladmi
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Zavolajte nám!

Termíny kurzov GDPR a pracovné právo

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu GDPR a pracovné právo

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu