ernst-young.png

Ernst Young je úspešnou spoločnosťou, ktorá buduje skúsený medzinárodný riadiaci tím a vychováva kompetentných vedúcich pracovníkov s manažérskymi schopnosťami zodpovedajúcim nárokom 21. storočia. Uvedomuje si, že lepšie pracovné podmienky umožňujú si získať a udržať tých najlepších zamestnancov a vytvoriť im priestor na ich ďalší rast. V konečnom dôsledku si tým zabezpečia lepšie služby pre svojich klientov.

Sme radi, že sme odborne rozvíjali a zapezpečili ďalšie vzdelávanie v kompletnom kurze PRINCE2® Combo, v ktorom frekventanti úspešne zložili certifikačné skúšky z oboch úrovní PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practitioner. Zamestnanci získali praktické skúsenosti, ktoré dopomohli k rozvoju ich kariéry. 

  • profesionálny background metodiky projektového riadenia
  • PRINCE2® Combo ako prostriedok k rozvoju profeionálnej kariéry