logo-exe.png

Spoločnosť exe je už 25 rokov hrdým partnerom spoločnosti Microsoft. Od predaja licencií a integrácie systémových riešení sa po rokoch skúseností pustila aj do prekladateľských služieb a lokalizácie softvéru. Má za sebou realizovaných 700 úspešných projektov, 1500 spokojných klientov a zamestnáva 40 certifikovaných zamestnancov. 

V softvérovej spoločnosti nie je priestor na pochybenia. Vytvoriť priaznivé softvérové prostredie, implementovať nové a spravovať existujúce systémy si vyžaduje špičkové projektové riadenie. Exe si vybrala ako štandard riadenia vlastných projektov metodiku PRINCE2.

  • PRINCE2 pre partnera Microsoft
  • svet prechádza na cloud a exe je pripravená