eustream_logo.gif

Spoločnosť Eustream je kľúčovým hráčom v preprave zemného plynu, sústreďuje sa predovšetkým na medzinárodný tranzit už od roku 1972. Vďaka neustálej modernizácii infraštruktúry, Eustream prispieva k bezpečným a spoľahlivým dodávkam zemného plynu do strednej a západnej Európy. Jej obchodnými partnermi sú významné energetické spoločnosti z Európy. Poskytuje širokú paletu služieb spojených a s prepravou plynu, transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade s európskou a slovenskou legislatívou platnou pre plynárenský priemysel.

Zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy plynu si vyžaduje vzdelaných a technických zdatných odborníkov.  Spoločnosť dbá na vzdelávanie vlastných zamestnancov a poskytuje im manažérske školenia podľa ich individuálnych potrieb. Zamestnancov s veľkým potenciálom sme vyškolili v projektovej metodike PRINCE2.

  • projektová metodika PRINCE2
  • preprava zemného plynu s medzinárodným významom