elanor.jpg

Elanor Slovakia sa zameriava na externé spracovávanie miezd (mzdový outsourcing). Vďaka vlastnému informačnému systému pomáha firmám vysporiadať sa so zložitou mzdovou agendou. Riadenie outsourcingu mzdovej a personálnej agendy si vyžaduje vysokú mieru systematickosti a zodpovednosti. Spoločnosť patrí medzi popredných dodávateľov v oblasti vývoja a implementácie IS pre riadenie ľudských zdrojov. Kurz projektového riadenia PRINCE2® je pre PM skvelá voľba.

  • mzdový outsourcing a PRINCE2®
  • kurz projektového riadenia