dicit.png

Popredným poskytovateľom v oblasti návrhu, realizácie a prevádzky dátových centier a sekundárnej infraštruktúry určených na podporu dostupnosti a integrity kritických procesov je spoločnosť DICIT. Jej špecializácia je garanciou, že poskytované služby nie sú len vedľajším produktom jej doterajšej činnosti, ale aj jej nosným programom. Uvedomuje si, že každý vzťah sa buduje dlhodobo na základe dobrých skúseností a dôvery. 

VISION/ REAL VISION/ SUPER VISION

  • školenie pre profesionálov - ITIL® Foundation
  • 5100 m2 IT plochy podľa ITIL®u