descon_logo_y2k4.png

Spoločnosť Descon poskytuje služby so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti poradenských a konzultačných činností pre podporu produktívneho využívania informačných technológií v podnikateľskej činnosti.  Jej základným cieľom je napomáhať pri plánovaní, budovaní, rozvoji a prevádzke IT ako strategického prostriedku pre dosahovanie business cieľov organizácie. Spoločnosť realizovala za 10 rokov svojej existencie veľké množstvo projektov. Pri ich realizácii nebolo dôležité, či išlo o veľký alebo malý projekt, vždy sa zameriavala na hľadisko vysokej kvality, vďaka čomu Descon dokázal pôsobiť u viacerých zákazníkov dlhodobo a realizovať projekty v súlade s ich podnikateľskou stratégiou. Svoju kvalitu si chcú neustále udržiavať, dbajú na recertifikáciu PRINCE2®.

  • recertifikácia PRINCE2® Practitioner