Potrebujete riadiť projekty v angličtine?

PRINCE2® je celosvetovo číslo #1 v oblasti certifikácie projektových manažérov

prince2 popularity

Táto stále viac populárnejšia metodika pomáha manažérom s riadením malých projektov, ale i tých veľkých a náročných.

Podiel certifikácie Foundation a Practitioner

Fantastické výsledky štatistík, ukazujú, že v roku 2012 získalo certifikáciu PRINCE2® celkom 142.464 projektových manažérov. Z toho viac než 90.000 PRINCE2® Foundation a cez 50.000 absolvovalo certifikáciu Practitioner. Celkovo ide o 5%-ný medziročný nárast, oproti roku 2011.

 • S výnimkou roka 2009 (rok vypuknutia globálnej hospodárske krízy) sa počet certifikovaných projektových manažérov každý rok zvyšuje pravidelne od r.1996. Zmätok okolo finančnej krízy ovplyvnil i investície do vzdelania.
 • Avšak manažéri si veľmi rýchlo uvedomili, že schopnosť riadiť projekty patrí medzi kľúčové a potrebné činnosti akejkoľvek firmy, v akomkoľvek odbore: ak chce zostať konkurencieschopná.
 • Dopyt po PRINCE2® tak opäť láme rekordy v počte certifikovaných absolventov.

Viac než 1.000.000 certifikácií

1. milión medzinárodne certifikovaných manažérov podľa metodiky PRINCE2® bol prekonaný v roku 2012. Nasledujúci milión bude vzhľadom k vzrastajúcim potrebám profesionálneho projektového riadenia prekonaný v omnoho kratšej dobe.

Riadenie strategických cieľov cez projekty

Riadenie zmien a realizácia strategických cieľov spoločnosti sa dnes nezaobíde bez opory v projektovom manažmente. PRINCE2® nie je jedným z množstva štandardov projektového riadenia, lebo jeho pôvod je v "best practice", teda zo skúseností z reálnych projektov. Faktom teda je, že väčšina metodík projektového riadenia, nech už ide o projekty vo výrobných spoločnostiach, IT, štrukturálnych fondoch, organizácii konferencií atď., vychádzajú práve z PRINCE2®.

Len v SR je cez 1000 otvorených pozícií

Kvalifikovaných projektových manažérov je stále nedostatok

Ďalším pozitívnym faktorom je stále rastúci dopyt po projektových manažéroch. A nielen, že ponuka pracovných pozícií výrazne prevyšuje. Kvalifikovaných a schopných manažérov, ktorí ovládajú medzinárodnú metodiku projektového riadenia je stále veľmi málo.

Ako verejná správa, tak súkromný sektor si stále viac uvedomuje, že tajomstvo úspechu manažérskych zmien a plnenia cieľov je založené na spoľahlivom projektovom riadení.

PRINCE2® Intro

Základy projektového riadenia | bez certifikácie

Benefitom našich kurzov je udelenie certifikátov,(diplomov) o absolvovaní školenia pod hlavičkou certifikačného orgánu, školiacej organizácie TAYLLOR&COX.
 • bez certifikačnej skúšky
 • certifikát vydaný ihneď po školení
 • absolventom odporúčame nadväzujúci kurz PRINCE2® Foundation

Navštíviť kurz

PRINCE2® Foundation

Za 3 dni vrátane certifikácie | Axelos

Certifikácia v úrovni Foundation testuje základné znalosti projektového riadenia, terminológiu a štandard PRINCE2®. Cieľom testu je overiť predpoklady a schopnosti potrebné v praxi na pozíciu člena projektového tímu, alebo samostatného manažéra či iného pracovníka, ktorý má úlohu v projektovom tíme. Úspešné absolvovanie úrovne Foundation je zároveň nevyhnutné pre účasť na kurze PRINCE2® Practitioner.
Od 1.7.2014 môže každý projektový manažér s platnou certifikáciou PMI alebo IPMA vynechať certifikačný test PRINCE2® Foundation. Doklad o úspešnom absolvovaní nižšie uvedených PMI alebo IPMA certifikácií Vám stačia k prihláseniu na certifikačný test PRINCE2® Practitioner.
 • 75 otázok, výber odpovede
 • 60 minút na test, zatvorená kniha
 • 5 otázok je testovacích a nie sú započítávané
 • úspešná certifikácia min. 35 správnych odpovedí (50%)
 • certifikát: doživotný, medzinárodne akreditovaný PRINCE2® Foundation

Navštíviť kurz

PRINCE2® Practitioner

Určené absolventom PRINCE2® Foundation | Axelos

Certifikácia v úrovni Practitioner overuje na príkladoch Vašu schopnosť efektívne využívať metodiku PRINCE2® v praxi. Test postavený na prípadovej štúdii. Čas na odpovede: 3hod. Test je v angličtine. V rámci skúšky je povolené pracovať s knihou, oficiálnym manuálom "Managing Successful Projects with PRINCE2®".
Nielen výučba a školiace materiály, ale tiež certifikačná skúška PRINCE2® Practitioner je u nás predstavovaná aj v slovenčine. Narozdiel od väčšiny kurzov "projektového riadenia" patrí PRINCE2® medzi absolútnu špičku. Certifikáty sú medzinárodne akreditované a veľmi populárne v súkromnom sektore i štátnej správe.
Practitioner je v poradí #2 úroveň certifikácie, ktorá je určená úspešným absolventom PRINCE2®Foundation. Test obsahuje projektový scenár, na ktorom musíte preukázať schopnosti riešiť projektové úlohy pomocou metodiky PRINCE2®. Kandidáti musia preukázať znalosti v oblasti:
 • princípov, procesov a tém v prostredí PRINCE2® (prečo a kedy uplatňovať)
 • komplexnej metodiky, tj. či chápu vzájomné väzby medzi 7 témami, procesmi a princípami
 • 8 okruhov otázok, so zadaným scénárom a prílohami
 • každý z okruhov obsahuje 10 otázok, každá je za 1 bod
 • absolventom od 55% správnych odpovedí pre splnenie skúšky (44 bodov)
 • certifikát: medzinárodne akreditovaný PRINCE2® Practitioner s platnosťou na 3-5 rokov

Navštíviť kurz

PRINCE2® Combo 

PRINCE2® Foundation + Practitioner | Axelos

Tento intenzívny kurz je vhodný hlavne manažérom, ktorí chcú v čo najkratšom čase dosiahnuť špičkovú certifikáciu PRINCE2®. V rámci 3 dní absolvujete kurz Foundation vrátane certifikačnej skúšky a následne 2 dni prípravy na certifikáciu Practitioner.
 • PRINCE2® Foundation (pondelok až streda)
 • PRINCE2® Practitioner (štvrtok až piatok)
 • info o certifikácii a platnosti v predošlých kurzoch

Navštívit kurz

PRINCE2® Workshop

Vyskúšajte riadenie projektu v šablónach PRINCE2® | bez certifikácie

Založený na best management practice metodike PRINCE2®. Ide o test formou skupinovej simulácie riadenia projektu. V rámci scénára máte jasne definované ciele projektu, ktoré sa pokúsite zrealizovať, s využitím metodiky PRINCE2®.
 • živá simulácia projektu
 • otestujte si znalosti v praxi
 • v projektovom tíme a v šablónach PRINCE2®

Navštíviť kurz

PRINCE2® Professional 

Top certifikácia v projektovom manažmente! | 

PRINCE2® Professional je program pre absolventov úrovne Practitioner. Certifikácii nepredchádza školenie tak, ako je tomu v predchádzajúcich prípadoch. Cieľom tejto certifikácie je preverenie Vašich schopností využívať metodiku v rámci celého životného cyklu projektu. Formát skúšky:
 • 2 ½ dňa v assessment centre UK
 • v rámci tejto skúšky pracujete s fiktívnym projektom
 • skupinové cvičenie zamerané na riešenie problémov v projektech
 • assessment nie je v písomnej, ale čisto v praktickej úrovni. Obsahuje 19 hodnotiacich kritérií.
 

Navštíviť kurz

ISO 10006 Project

Implementácia smerníc a procesov projektového riadenia

Profesionálne strediská pre certifikačné skúšky (Examination Institut) sú akreditované podľa striktných pravidiel a chránené inštitútom pre akreditáciu ISO noriem. Absolventi skladajú písomný test s výberom správnej odpovede:
 • témy: scope, cost, time & risk
 • testovacie otázky s výberom správnej odpovede
 • absolventi získajú akreditovaný certifikát ISO 10006 PM

Navštíviť kurz