cdcp-logo-1.jpg

Centrálny  depozitár cenných papierov sa počas svôjho pôsobenia neustále vyvíjal. V priebehu svojej činnosti zmenil charakter svojich služieb, a to zo zabezpečovania poskytovania služieb dodávateľsky na poskytovanie služieb výlučne vlastnými zamestnancami.

Za hlavný princíp riadenia svojich projektov v celom životnom cykle si vybrali medzinárodne uznávanú metodiku PRINCE2. Naučili sme ich, že základom akéhokoľvek projektu je dodržanie 7 tém, 7 procesov, 7 princípov.

  • metodika PRINCE2 v celom životnom cykle projektu
  • 7 návykov skutočne efektívnych projektových manažérov