capco.png

The Capital Markets Company Slovakia, s.r.o. je globálna obchodná a poradenská spoločnosť zameraná výhradne na finančný sektor. Prostredníctvom inovatívneho myslenia a bezkonkurenčnej znalosti odvetvia ponúka klientom vysoko odbornú expertízu a transformačné programy vo finančných službách.

Jej hlavnou črtou je profesionálna spolupráca a efektívne poskytovanie informácií a nástrojov klientom. Manažment tejto spoločnosti má potrebu napredovať a neustále inovovať postupy a riadenie IT služieb. My sme im preto poskytli profesionálne školenie ITIL® Foundation.

  • ITIL® pre CAPCO
  • transformačné programy vo finančnom sektore