Security (5) Tip (25)

Prečo Business Continuity Plan a ako ho uviesť do praxe?

Viete aké jednoduché je ochromiť chod organizácie? Stačí výpadok telekomunikačnej siete. Ten má na príklad pre organizáciu fatálne dôsledky nie len z dôvodu nedostupných telefónov a nefunkčnej internetovej sieti. Budete v takejto situácií čakať, pokiaľ operátor zistí kde sa stala chyba a opraví ju? Alebo máte vytvorený Business Continuity Plan, vďaka ktorému Váš business "can continue"?
Business Continuity Management
 

Komu je vlastne Business Continuity určený?

Každý manažér, vedúci, riaditeľ by mal mať istú znalosť v oblasti Business Continuity. Tento certifikačný kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem implementovať Business Continuity Plan do organizácie. V prípade prerušenia kontinuity činností z akéhokoľvek dôvodu, by mal byť každý zodpovedný manažér schopný pracovať s Business Continuity Framework-om.
 
Medzi najčastejších absolventov patria:
  • CEO, CIO
  • Security Management
  • Business & Technical Team
  • Internal Auditor, QMS, ITSM, ISMS
  • Operations Management, Developers
Zo strategického hľadiska sa Business Continuity Management zameriava na minimalizáciu finančných dopadov, zvyšovanie efektivity a vytváranie konkurenčnej výhody s pomocou Business Continuity plánu. Business Continuity Management je komplexný proces riadenia kontinuity činností. BCM podľa ISO 22301 identifikuje potenciálne hrozby a ich dopad na organizáciu. Business Continuity Management Framework pomáha budovať flexibilný a pritom efektívny štýl riadenia procesov, ktoré ochránia záujmy zainteresovaných strán, rovnako ako aj kľúčové aktivity spoločnosti.

Prečo s nami? 

  • ISO 22301 BCM je akreditovaný kurz zameraný na bezpečnosť a riadenie rizík
  • Bezkonkurenčne najžiadanejší framework ISO22301 BCM. Posilnenie manažérskych kompetencií v oblasti analýzy hrozieb, vrátane predikcie dôsledkov a návrhu opatrení, ktoré vytvára Business Continuity Resilience (odolnosť)
  • Prestížna certifikácie. Štúdia Gartner Research predpokladá stále rastúci záujem o Business Continuity špecialistov až do roku 2020.
  • Úspešný absolventi kurzy sú pre organizáciu istotou, že ich organizácia je pripravená riešiť otázku Business Continuity podľa odporúčaných princípov so zárukou splnenia očakávaných benefitov.
  • Business Continuity Management je o identifikácií oblastí, ktoré môžu v prípade zlyhania prerušiť, ochromiť, či inak paralyzovať chod organizácie. Kurz sa zameriava na realizáciu business impact analyses (analýzy dopadu ohrozenia), testovanie reakcie na hrozby alebo realizáciu plánov obnovy.

Certifikácia ISO 22301 Business Continuity Manager  

Získanie certifikátu je defacto odpoveďou na kľúčové problémy, ktorým čelí organizácia v oblasti budovania kybernetickej odolnosti. Certifikát Business Continuity Manager potvrdzuje, že absolvent má profesionálne znalosti potrebné k realizácií strategicko-manažérskych opatrení proti organizačným hrozbám.
Certifikácia Business Continuity Management sa sústredí na strategicko-manažérske nastavenia procesov, ktoré je kľúčové pre optimalizáciu prevádzkových činností. Tento medzinárodne akreditovaný kurz je postavený na štandarde ISO 22301 - systému riadenia kontinuity činností. Znalosti tískané v tomto kurze, ukončenom certifikáciou, je možné využiť pre akýkoľvek typ organizácie, bez ohľadu na veľkosť a odborové zameranie.
Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre