Prínosy pre manažérov

Efektívne riadenie procesov a ich implementácia do riadenia organizácie

Tento kurz odporúčame všetkým riadiacim pracovníkom i špecialistom, ktorí majú dostatok skúseností na svojej pozícii a chcú sa posunúť na manažérsky vyššiu pozíciu. Budete pripravení na medzinárodne akreditovanú certifikačnú skúšku SAPRIA Certificate in Business Process Management - Basic. Súčasťou ceny kurzu je i samotná certifikačná skúška. Absolventi kurzu získajú znalosti o

 • podstate a princípoch procesného riadenia,
 • rozdiele medzi funkčným a procesným riadením,
 • štruktúre metód a nástrojov procesného riadenia a ich využití v organizácii,
 • obsahu procesného riadenia,
 • o implementácii procesného riadenia do existujúceho systému riadenia organizácie tak, aby dokázal efektívne budovať procesne riadenú organizáciu

Prínosy pre organizáciu

Process management štandardizuje procesy

Zachytili ste, že sa dnes viac ako v minulosti spomína pojem "procesy"?

Vety typu ako: "Mali by sme nastaviť procesy... . "; "Musíme to sprocesovať."; "Tento proces má vážne trhliny."; sa objavujú v našej každodennej pracovnej komunikácii. Využívajú ich v spoločnostiach, ktoré si uvedomili vlastné procesy, identifikujú ich a snažia sa ich nastavovať. Samozrejme, je to beh na dlhé trate, pri ktorom musia spolupracovať viaceré tímy ľudí. Zodpovednosť za neustále zlepšovanie procesov v rámci podniku nie je úlohou len manažéra kvality, ale aj manažérov zodpovedných za procesy, či osôb podieľajúcich sa na procese.

Štandardizovanie procesov sa využíva aj v riadení integrovaného systému manažérstva kvality. Veľká je aj zodpovednosť za udržiavanie identifikovaných podnikových procesov v rámci podniku.

Aká je odmena za nastavenie kvalitného procesného riadenia do systému riadenia organizácie?

 • šťastný pracujúci tím ľudí
  - pretože, kde sú hranice a poriadok, nie je priestor pre nedorozumenia
  - pretože zrozumiteľné a zjednodušené procesy  prinášajú jasnú predstavu o pracovnom postupe
  - pretože všetko beží tak, ako má a sú odmenení
  - pretože majú viac času na riešenie skutočných problémov
 • spokojný manažment
  - pretože, kde sú šťastní a pracovití zamestnanci, tam je vždy prosperita a zisk

 

 

Zdokumentovanie a zmapovanie

Základom na idenfikáciu je kvalitné zmapovanie a zdokumentovanie:

Zdokumentovanie procesov

 • jeho výsledkom je procesná mapa, ktorá reprezentuje identifikáciu procesov a ich zmapovanie do procesnej mapy. Je to vizuálna reprezentácia hlavných krokov jednotlivých procesov.

Zmapovanie útvarov

 • jeho výsledkom je zachytenie jednotlivých organizačných väzieb, popisov práce na pozíciách

Zachytenie informácií

 • zmapovanie informačného toku potrebujeme na vyhľadanie nosičov informácií 

Osnova kurzu

2 - dňový kurz plný zaujímavých informácií, skúseností a manažérskych praktík

Teoretická časť (8 vyučovacích hodín)

- podstata a princípy procesného riadenia
- rozdiel medzi funkčným a procesným riadením
- štruktúra metód  nástrojov procesného riadenia 
- obsah procesného riadenia

Praktická časť:

praktické príklady, priebežný test (6 vyučovacích hodín)

príprava a abolvovanie certifikačnej skúšky (2 vyučovacie hodiny)

budovanie procesne riadenej organizácie

 

Business Process Management - Basic (SCBPM - B®) certifikát

Proces certifikácie pozostáva z certifikačnej skúšky a z udelenia certifikátu na základe výsledkov uvedenej skúšky. Certifikačnou autoritou je SAPRIA.
Certifikačná skúška
 • test 20 otázok (tém, tvrdení, výrokov), ktoré pozostávajú z 3 možných odpovedí, pričom vždy je len jedna správna
 • trvanie: 30 minút
 • pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky je potrebné získať minimálne 14 bodov (70%), teda označiť min. 14 správnych odpovedí
Certifikát
 • Certifikát udeľuje na základe výsledkov certifikačnej skúšky predseda skúšobnej komisie, ktorá pozostáva z 2 až 3 členov. Členov skúšobnej komisie menuje predseda predsedníctva SAPRIA. Všetci členovia komisie musia byť vlastníkmi certifikátu SAPRIA minimálne úrovne "SAPRIA Certificate in Business Process Management - BASIC" (SCBPM - B®)

Školenia vykonávajú zmluvní partneri SAPRIA prostredníctvom akreditovaných a certifikovaných lektorov v oblasti procesného riadenia zo Slovenskej a Českej republiky. SAPRIA - Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z. vystupuje ako nezávislá certifikačná autorita. 

 Financování kurzu: Na Splátky i Dotace

 

Financovanie kurzu | Na splátky

 

Nákup na splátky u TAYLLORCOX

Nákup na splátky

Kurz na splátky bez dokladovania príjmu? Áno! Nečakajte na ďalšiu výplatu... Poďte s nami do splátok a rezervujte si kurz ešte dnes od 100,-EUR mesačne!
Ako získam splátky >

V cene kurzu sú

 • občerstvenie i obedy
 • učebné a študijné materiály
 • odborná publikácia od prof. Václava Řepu s názvom "Procesně řízená organizace"

Harmonogram a organizácia

 • 2 dni
 • od 9h - 17h
 • coffee breaky, obed
 • kombinácia výkladu, cvičení, praktických ukážok
 • 2. deň sa koná záverečná skúška, test 
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Obráťte sa na odborníkov. Zavolajte nám.

Termíny kurzov BPM - Basic

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
2 termíny

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
BPM Basic Po 3.6. Bratislava
Bratislava
2 dni 689 €
600 €
Objednať
BPM Basic Po 4.11. Bratislava
Bratislava
2 dni 689 €
600 €
Objednať
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu BPM - Basic

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu