Autor: Martina Drahošová

1. Agilné riadenie projektov získa prijatie mimo vývoja softvéru

agilné metódy
Vývoj softvéru je už dlho hlavným domovom agilného riadenia projektov, ale taktiež môžeme neustále sledovať únik agilného spôsobu riadenia do priemyselných odvetví mimo IT. Napríklad už existuje agilný marketingový manifest, redaktori často používajú kanban softvér na organizovanie článkov a Scrum sa používa v oblasti financií už takmer pol desaťročia.
Pojem "agilný" je veľmi široký a je viditeľný mnohými rôznymi spôsobmi v celej agilnej komunite. Existuje súbor dobre známych rámcov nazývaných "agilné metódy" a existujú aj dobre známe správanie, koncepty a techniky, ktoré sú uznané ako charakteristické pre agilný spôsob práce. Neexistuje však žiadna definícia slova agilný, ktorá by ho presne zadefinovala, hoci Agile Manifesto je najbližšie k dosiahnutiu tohto cieľa.
Podľa slovníka Merriam-Webster má slovo agilný nasledujúci význam: (1) vyznačuje sa pripravenosťou na rýchlu a ľahkú mobilitu, (2) s rýchlym vynaliezavým a prispôsobivým charakterom. 

 

2. Emocionálna inteligencia bude najžiadanejšou zručnosťou pre nových projektových manažérov


emocionalna inteligencia

Ak chcete uspieť ako projektový manažér v súčasnej dobe, je pre vás dôležité získanie mäkkých zručností a emocionálnej inteligencie (EQ), čo sa stalo momentálne nevyhnutným. Projektový manažér musí mať schopnosť zvládnuť svoje emócie a pocity iných. Musí mať emocionálne vedomie, musí byť schopný používať emócie na riešenie problémov a myslenia. Musí byť schopný zvládnuť a regulovať svoje vlastné emócie, byť schopný upokojiť a povzbudiť svojich podriaden‎‎‎‎‎‎‎ých a spolopracovníkov. Dôvodom, prečo EQ ako atribút nadobúda dôraz, je to, že tieto schopnosti vedú k lepšej angažovanosti, znižujú obrat a zvyšujú produktivitu a lojalitu, čo sa priamo premieta do lepšej ziskovosti pre podnikanie.
Emocionálna inteligenčná sieť Six Seconds každoročne prichádza s prieskumom State of the Heart, ktorého cieľom priblíženie globálnych trendov emocionálnej inteligencie na celom svete. V State of the Heart 2016 zistil, že:
  • Emocionálne skóre inteligencie je masívne korelované s výkonom, pričom 55% odchýlok zo štyroch kľúčových faktorov úspešnosti predpovedá EQ.
  • Manažéri efektívne prejavujú optimizmus s vyššou mierou o 13% než nemanažéri.
  • Vedúci, ktorí využívajú svoje emocionálne zdroje na podporu "angažovanosti" (pocit starostlivosti a angažovanosti) prinášajú významné výsledky. Tímy s vyššou angažovanosťou sú: o 50% pravdepodobnejšie, že majú nižší obrat. O 56% vyššiu pravdepodobnosť, že bude mať vyššiu ako priemernú lojalitu zákazníkov. O 38% vyššiu pravdepodobnosť, že bude mať nadpriemernú produktivitu. O 27% vyššia pravdepodobnosť hlásenia vyššej ziskovosti.

3. Mobilita sa stáva dominantnou

Mobilita sa stáva dominantnou, pretože tímy manažmentu projektov sa stávajú fyzicky roztrieštenými. Počet mobilných zariadení sa neustále zvyšuje. Sledujeme trend zvyšujúceho sa času stráveného na rôznych mobilných aplikáciách oproti času strávenému na klasických počítačových aplikáciách. Tento čas už bol prekročený pred 2 rokmi. V súčasnosti sa najímajú pracovníci na diaľku z malých i veľkých spoločností z celého sveta, takže geografická poloha už nie je obmedzujúcim faktorom. Tento trend bude naďalej rásť, podporí rast sieťových tímov, poradenstvo v oblasti výkonnosti, analýzu ľudí a personalizáciu. Vždy pripojená a odpojená pracovná sila je niečo, s čím sa budú musieť úspešní projektoví manažéri vyrovnať.

 

4. Nepravidelný pracovný čas ako najžiadanejší benefit

Nepravidelná pracovná doba

Mobilné zariadenia a digitálne nástroje majú veľký vplyv na tímovú produktivitu - zvyšujú počet hodín práce členov tímu a poskytujú im tiež väčšiu flexibilitu. Pri prijímaní pracovnej ponuky noví pracovníci tvrdia, že uprednostnia flexibilitu zariadení, pracovnú mobilitu a slobodu sociálnych médií pred platom. Keďže sa očakáva, že vedomostní pracovníci prejdú na prácu na diaľku, toto číslo bude určite stúpať, pretože flexibilita pracovnej doby bude hodnotnejšia ako plat.
Ľudia zvyčajne nie sú pripravení na zmeny, majú problém ich prijať a prispôsobiť sa im. Pokiaľ ide o riadenie projektov a tímov je to ešte náročnejšie. Projektoví manažéri majú neustály strach, že ich projekty môžu zlyhať z mnohých dôvodov. Avšak s trendmi, ako je automatizácia, lepšia spolupráca, mobilita a zvýšená produktivita vďaka pružnej pracovnej dobe, nemusí nastať tento prípad.

 

5. Big Data

Big Data, teda veľké údaje sú ďalším hráčom, ktorý ovplyvňuje projekty a projektový manažment. Ide o najdôležitejší technologický trend, ktorý má vplyv na riadenie projektov. Z rizík, ktoré sa v rámci projektu zaznamenali na základe odhadov, ktoré sa spravujú alebo sa nedokážu dosiahnuť, sú softvérové nástroje plné dát. A vďaka rozsiahlym možnostiam spracovania dát, pri veľkom dátovom kurze môžete svoj softvér posunúť cez aktuálne dáta a odhady a napríklad označiť troch členov tímu s najhorším záznamom plnenia ich odhadov, aby ste ich mohli vhodne usmerniť.

 

6. Význam automatizácie

Úlohy ako vyplňovanie časových rozvrhov a denné aktualizácie sú jednoduché, ale opakujúce sa a rozhodne nie sú na vrchole zoznamu zaujímavých vecí. Nástroje na automatizáciu sa v súčasnosti integrujú do týchto systémov a vytvárajú pripomienky a stavové upozornenia, aby sa zjednodušilo riadenie projektov.

 


 

Zdroje:

https://blog.capterra.com/5-biggest-project-management-trends-shaping-2017/

https://www.tcox.sk/underwood/download/files/prince2-agile-guidance-preview.pdf

https://www.merriam-webster.com/dictionary/agile

https://www.psychologytoday.com/basics/emotional-intelligence

https://www.6seconds.org/2016/04/04/state-heart-2016/

https://customerthink.com/latest-project-management-trends-to-watch-out-for-in-2017/

https://www.knowledgehut.com/blog/project-management/project-management-trends-to-watch-in-2017