Tip (25)

Autor: Martina Drahošová

Dohoda o spolupráci medzi spoločnosťou Tayllor & Cox Slovensko a FMUK

Spoločnosť Tayllor & Cox Slovensko, a.s., akreditovaná manažérska akadémia APMG (Affiliate Partner) a zároveň certifikačný orgán RCB (Registered Certification Body) poskytujúci odborné služby v oblasti auditu, poradenstva, kariérneho rozvoja a personálnych certifikácií a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave podpísali Dohodu o spolupráci.

Dohoda bola slávnostne podpísaná na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave dekanom Fakulty managementu UK, prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. a predsedom predstavenstva spoločnosti Tayllor & Cox Slovensko, a. s., Ing. Jozefom Süssom.

V súvislosti s celospoločenskými zmenami a pokrokom sa partneri dohodli na aktívnej spolupráci pri vzdelávaní študentskej cieľovej skupiny na akademickej pôde Fakulty managementu UK.

Za týmto účelom zriadili spoločnú pracovnú skupinu, ktorej hlavnou aktivitou bude zvyšovanie kvalifikácie študentov prostredníctvom výučby metodiky projektového riadenia PRINCE 2.

Titul PRINCE 2 je medzinárodne uznávaným a žiadaným akreditovaným certifikátom, ktorý je podmienkou pre riadenie projektov rôznych rozsahov, v súkromnom i verejnom sektore. Študenti si prostredníctvom PRINCE 2 výrazne zvyšujú svoj kredit na trhu práce a tým priamo úmerne možnosti a uplatniteľnosť.

Na základe dohody o spolupráci sa Fakulta managementu UK zaväzuje spustiť vzdelávanie postavené na zvyšovaní kvalifikácie študentov, t. j. na úzkom prepojení medzi vzdelávacím zariadením a spoločnosťou Tayllor & Cox. Prostredníctvom zapájania študentov do vzdelávania v metodike PRINCE 2 v spoločnosti Tayllor & Cox podporiť udržateľnosť ich pozície ako poprednej vzdelávacej spoločnosti na Slovensku.

Spoločnosť Tayllor & Cox sa zaväzuje prostredníctvom praktickej prípravy študentov Fakulty managementu UK prispieť k zvýšeniu kvalifikácie študentov a zlepšeniu zamestnanosti týchto mladých ľudí. Ďalej zvýšiť pripravenosť mladých ľudí pre prácu v globálnej firme prostredníctvom umožnenia si osvojenia praktických zručností.

Týmto chce spoločnosť podporiť vzdelávanie a rozšíriť kvalifikáciu a získavanie zručností študentov v oblasti projektového riadenia a metodiky PRINCE 2.

 

Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre