Soft-Skills (3)

Autor: Marika Záňová

Centrálny koordinačný orgán (zapamätaj skratku CKO :-) ) zistil, že potrebuje štandardizovať vlastné vnútroorganizačné procesy.

Zabezpečuje strategickú úroveň implementačného systému Národného strategického referenčného rámca (čítaj ďalej NSRR).

 

Čo je to NSRR?

Je to základný strategický dokument Slovenskej republiky pre programovanie využívania fondov Európskej únie, momentálne pre obdobie 2014-2020.

Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu v tomto programovom období v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce intervencií fondov na európskej úrovni.

  • Kto ho riadi na strategickej úrovni? →→→ CKO

  • Kto ho riadi na operačnej úrovni? →→→ riadiace orgány jednotlivých operačných programov

(pr. Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje = Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie = Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Riadiaci orgán pre operačný program Program rozvoja vidieka = Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

 

Prečo je potrebné, aby CKO fungoval podľa medzinárodnej projektovej štandardizovanej metodiky?

CKO je najhlavnejší orgán, ktorý musí fungovať na 100% správne. Ak sa vyskytne problém na najvyššej úrovni, môže sa to prejaviť na najnižšej úrovni úplne katastroficky.

 

Kolektív TAYLLOR&COXu zabezpečil plnohodnotné školenie riadiacich pracovníkov CKO a naučil ich ako správne využívať techniky projektového riadenia PRINCE2, 7 návykov skutočne efektívnych projektových manažérov.

 

Čo je PRINCE2 ® Foundation?

Kurz PRINCE2 ® Foundation je intenzívny kurz, na ktorom získate profesionálny pohľad na orientáciu v projektoch.

Je to globálne najpopulárnejší štandard projektovej metodiky vo verejnej správe alebo v súkromnom sektore.

Metodika PRINCE2 pomáha implementovať riadiace a kontrolné princípy v rámci jednotlivých etáp projektu. 

 

Páčil sa tréning PRINCE2 účastníkom kurzu?

V tréningoch sa úspešne vyškolilo 12 frekventantov. Môžete si prečítať recenzie od jednotlivých, už certifikovaných ľudí v úrovni PRINCE Foundation. To, že boli len pozitívne recenzie, nás ohromilo najmä kvôli tomu, že sme školili štátnych úradníkov, ktorí idú s dobou. Vzdelávajú sa najnovšie štandardy a inovujú svoj pracovný výkon.

 

  • Miro H._Nadobudnutie znalostí v riadení projektu bolo výborné.

  • Katarína H._Pozitívne hodnotenie. Odborné a zároveň účinným spôsobom podaná metodika prostredníctvom erudovaného školiteľa.

  • Erika_Kurz je využiteľný v praxi, rozšíril mi moje vedomosti, kt. v budúcnosti využijem.

  • Monika V._Veľmi dobrý výklad problematiky riadenia projektov – snaha, pochopenie a pokus o zapracovanie metodiky do mojej práce.

  • Lívia B._Veľmi intenzívny kurz bohatý na informácie, s vynikajúcim lektorom.

  • Peter F._Množstvo podnetov a informácií počas krátkej doby trvania kurzu.

 

Štandardy tvoria poriadok.

Máte problém s riadením projektov?

Ozvite sa nám skôr, ako bude pre Vás neskoro. 

Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre