Tip (25)

Autor: Peter Balco, Solution Design Architect, Atos IT Solutions and Services s.r.o.

E-learning, efektívny nástroj pre rozvoj organizácie


E-learning, elektronické vzdelávanie nie je pre zamestnancov mnohých organizácií ničím výnimočným. Táto forma vzdelávania ma svoju pevnú pozíciu v každodennom vzdelávaní alebo distribúcii poznatkov, interných informácií na Slovensku už niekoľko rokov. Existujú však aj také organizácie, pre ktoré sú tieto praktické technológie úplnou novinkou. Manažment týchto organizácií sa neustále bráni a presviedča seba aj okolie o nedokonalosti elektronického vzdelávania alebo ich nevýhodách. Títo „buditelia“ zabúdajú na jednu dôležitú vec, kvalita a úroveň elektronického vzdelávania závisí od spôsobu jeho riadenia a dohľadu za ktoré je zodpovedný manažment.

 

Klasické, prezenčné formy vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov odčerpáva každoročné značné prostriedky a čas. Hovoríme možno o osvedčenom, ale konzervatívnom vzdelávaní, ktoré je realizované z učebne a so školiteľom.  Analýzy trhu posledných rokov ukazujú potrebu, zmeniť tento stav. Potreba nasadenia moderného spôsobu vzdelávania súvisí s digitálnou transformáciou spoločnosti a optimalizáciou nákladov, pričom stratégiou by malo byť, aby ušetrené peniaze ostali zamestnancom na ich ďalšie vzdelávacie programy. Zmyslom takýto zmien, je ponúknuť zamestnancom iný, modernejší spôsob vzdelávania, ktorý poskytne viac pružnosti a zároveň otvorí priestor na zdieľanie informácii a znalostí v rámci organizácie.
Na trhu aktuálne operujú mnohí dodávatelia elektronického vzdelávania s technicky a  cenovo rozdielnymi riešeniami. Prinášajúci širokospektrálnu funkcionalitu a pozitíva tohoto moderného spôsobu vzdelávania.  Klienti ktorí sa rozhodli pre zmenu v tejto oblasti však zabúdajú, že nasadenie elektronizácie vzdelávania je rozdelené do dvoch častí. Tá prvá predstavuje dodávku LMS, teda akejsi knižnice kde sú uložené vzdelávacie materiály  spolu s riadiacim systémov s funkcionalitami zabezpečujúci distribúciu a riadenie jej obsahu. Druhá časť je vzdelávací obsah, ktorý je kľúčový pre zabezpečenie vzdelávania. Tento musí byť dostatočne atraktívny po obsahovej ako aj grafickej stránke a je ho nutné pravidelne aktualizovať nakoľko poznatky sa v čase vyvíjajú a je potrebné na tieto zmeny reagovať. Zmeny obsahu odradzujú mnohých dlhodobo investovať v tejto oblasti vzdelávania. Ďalším faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje  tieto zmeny, je predstava manažmentu, že o tieto vzdelávacie IT systémy nie je potrebné sa starať. Nezáujem a zlyhanie manažmentu zodpovedného za nastavenie a udržiavanie procesov elektronického vzdelávania  potiera všetky pozitíva. 
Elektronizácia vzdelávanie vytvára priestor aj na jeho prepojenie s inými modernými technologickými riešeniami na báze cloudu. Tieto riešenia vytvárajú priestor zamestnancovi aby absolvoval požadované kurzy a certifikáciu nielen v práci, ale i doma, resp. z prostredia ktoré si zvolí sám po dohode s nadriadeným a to prostredníctvom internet pripojenia.
Napriek mnohých negatívam, elektronizácia vzdelávania napreduje a má stále viac podporovateľov. Na všetko je potrebné dostatok času, a teda postupne si zainteresované strany uvedomujú  jeho pozitíva z pohľadu pridanej hodnoty a ekonomických dopadov.
 


Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre