Tip (25) PRINCE2 (8)

Autor: Martina Drahošová

10 charakteristík perfektného projektového manažéra [infografika]

Projektoví manažéri majú zodpovednosť za plánovanie, realizáciu a ukončenie každého projektu. A preto je dôležité, aby spĺňali určité charakteristiky na to, aby sa stali úspešnými. Ponúkame vám 10 charakteristík, ktorými by sa mal vyznačovať perfektný projektový manažér:

  1. Projektový manažér nepotrebuje pozíciou nadobudnutú právomoc, pretože je prirodzeným lídrom. Je optimistickým vodcom, ktorý je priaznivo vnímaný a oceňovaný v organizácii. Tým, že je prirodzeným lídrom ho ľudia rešpektujú a s radosťou vykonávajú úlohy, ktoré im on zadá.
  2. Projektový manažér má schopnosť rýchlo selektovať informácie, pretože vie čo je dôležité a čo treba ignorovať. Táto schopnosť je pre neho dôležitá, pretože takmer vždy pracuje s príliš veľkým množstvom dát, ktoré musí spracovať v krátkom čase. Na základe toho môže projektový manažér uskutočňovať správne a promptné rozhodnutia.

  3. Projektový manažér často nastavuje, pozoruje a prehodnocuje priority projektu. Zameriava sa a uprednostňuje prácu s menším množstvom e-mailov, zúčastňovania sa menšieho počtu meetingov a všeobecne obmedzuje vstup dát.

  4. Projektový manažér sa pýta správne otázky a načúva zainteresovaným stranám. Stará sa o komunikáciu a názory zainteresovaných strán, aby bola ich spolupráca efektívna. Tým zabezpečuje efektívnu spoluprácu, úspešné dodanie finálneho produktu projektu a následne udržiava dobré vzťahy so zainteresovanými stranami.

  5. Projektový manažér nepoužíva informácie ako zbraň alebo prostriedok kontroly. Komunikuje jasne a v úplných súvislostiach. Po celý čas ostatným poskytuje reálne informácie bez obavy z toho, ako ich využijú. Pretože pre úspešné riadenie projektu a projektového tímu je nevyhnutné podávať všetkým aktuálne a pravdivé informácie, aby bolo možné vykonávať zadané úlohy a efektívne riadiť projekt. Riadenie projektu je tímová práca a preto musí byť projektový manažér tímovým hráčom.

  6. Projektový manažér dodržiava preddefinované komunikačné plány. Pretože vie, že plány sú prvotným produktom projektového cyklu, ktorý pomáha eliminovať čo najviac premenných. Ak sa dodržiavajú plány a je nastavená efektívna komunikácia medzi zainteresovanými stranami projektu, napĺňanie cieľov projektu napreduje jednoduchšie.

  7. Projektový manažér má odborné znalosti v projektovom riadení v špecifických oblastiach. Nemá len všeobecné znalosti z projektového riadenia, má bohaté skúsenosti z jednej alebo viacerých oblastí, ktoré mu poskytujú prirodzenú autoritu a solídny strategický pohľad.

  8. Projektový manažér si nacvičuje zručnosti budujúce nezávislý a spravodlivý konsenzus, keď vznikajú konflikty. Prijíma len taký stupeň konfliktu, ktorý je nevyhnutný. Nevyhľadáva ich ani sa im nevyhýba z dôvodu potreby kontroly nad určitým segmentom projektu.

  9. Projektový manažér si vytvára a spolieha sa na rozsiahle neformálne siete vo vnútri aj mimo firmy, ktoré mu pomáhajú pri riešení problémov. Identifikuje všetky kritické problémy a riziká, ktoré ohrozujú projekt a rozhodne ich riadia, aby ich eliminovali.

  10. Projektový manažér chodí rád do práce. Verí, že projektové riadenie je vzrušujúca výzva, ktorá je rozhodujúca pre úspech. Vidí projektový manažment ako kariéru a nie pracovné miesto. Rád sa školí a vzdeláva, čo ho posúva ďalej v jeho kariérnom, ale aj osobnom raste.

Zo spomenutých charakteristík vyplýva, že projektový manažér by mal byť nielen manažérom, ale hlavne prirodzeným lídrom, mal by vedieť rýchlo selektovať informácie a obmedzovať vstup neustále nových dát, aby vedel efektívne určovať priority projektu. Ďalej by mal vedieť načúvať zainteresovaným stranám projektu a efektívne a jasne komunikovať. Mal by mať znalosti z rôznych oblastí riadenia projektov a riešenia konfliktov. Mal by mať rozsiahle siete kontaktov a práca projektového manažéra by pre neho mala byť potešením.

Pre lepšiu vizualizáciu sme pre vás tieto charakteristiky spracovali v podobe infografiky, ktorú si môžete stiahnuť a vytlačiť. Následne sa k nej môžete kedykoľvek vrátiť a inšpirovať sa ňou.

 

10 charakteristík perfektného projektového manažéra [infografika]

Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre