PRINCE2 (8) MSP (3)

Projektový vs. Programový management

Prvý krok

Na začiatku je kľúčovým momentom ujasniť si, či konkrétne aktivity budete riadiť ako program alebo ako projekt. Pri rozhodovaní je potrebné zvážiť najmä to, do akej miery bude riadenie zmien efektívne, aké právomoci pre rozhodovanie a zodpovednosť poskytnete členom tímu.
Nesprávne rozhodnutie a nedostatok jasne definovaných rolí je jedným z hlavných dôvodov, prečo projekty/programy zlyhávajú. Niektoré organizácie tak zvolia najhorší možný spôsob riadenie "poďme sa stretnúť a nejako sa dohodneme".

 

Project vs. Program

Potrebujeme riadiť len výstupy a schopnosti alebo aj výsledky a prínosy? 

 

  • Outputs| Výstupy - fyzické entity, ktoré dodávame
  • Capability|Schopnosti - preškolenie zainteresovaných strán "ako správne využívať výstupy"
  • Outcomes|Výsledky - keď začnú užívatelia využívať výstupy ako súčasť Business as Usual (bežnej pracovnej činnosti)
  • Benefits|Výhody - jasné a merateľné zlepšenia oproti pôvodnému stavu

Programové riadenie pokrýva dodávku všetkých vyššie uvedených oblastí, zatiaľ čo riadenie projektu iba dodanie Výstupov a Schopností. Práve preto je dôležité, aby všetky realizované zmeny bez ohľadu na veľkosť a priemyselné odvetvie dodržiavali zásady riadenia programov. V súčasnosti sa väčšina organizácií zameriava skôr na poskytovanie Výstupov a Schopností než na Výsledky a preskúmanie súvisiacich Výhod.
Aj napriek tomu, že by princípy programového riadenia mali platiť vždy, kľúčovou otázkou pre organizáciu je vždy to, či riadiť zmenu ako program alebo ako projekt. Pokiaľ je to možné iba pomocou projektu, vystačíme si s metodikou PRINCE2®. Pokiaľ však majú zmeny za dôsledok realizáciu viacerých projektov a je nutné sledovať aj Výsledky, ktoré z nich plynú, je vhodnejšie realizovať takúto zmenu ako program.


Najčastejšie chyby a problémy

Niektoré organizácie stále neuplatňujú systémový prístup k riadeniu zmien. Ďalšie nerozlišujú medzi riadením programu a projektu. V dôsledku toho narastá v priebehu realizácie dezinformovanosť, požiadavky sa zložito vynucujú a nesúrodé procesy, postupy a šablóny spôsobujú zmätok.
Management organizácie by mal prevziať zodpovednosť za organizačnú metodiku riadenia a preškolenie projektových a programových manažérov. Pokiaľ zamestnanci získajú naozaj kvalitné vzdelanie vo forme certifikácie MSP® alebo PRINCE2®, budú schopní lepšie vyhodnotiť situáciu a podniknúť správne kroky. 


Prínosy Best Practice MSP® a PRINCE2®

Metodika PRINCE2® sa zameriava predovšetkým na dodanie Výstupov a Schopností včas, v požadovanej kvalite a podľa dohodnutého rozpočtu. 
 
Metodiku MSP® využijete vtedy, pokiaľ chcete mať pod kontrolou kompletnú realizáciu zmien. Poskytuje sadu best practice, ktorá eliminuje riziká a výrazne zvyšuje šance na úspešnú realizáciu programu. Programové riadenie začína od jasne definovanej vízie a strategických cieľov, až potom rieši rozpad na jednotlivé projekty. Pokiaľ umožníte, aby váš tím získal prístup k týmto dvom metodikám, zvýšite efektivitu a schopnosť realizácie projektov, či zmien.
Chcete vedieť viac? 
Viac o metodike PRINCE2®
Viac o metodike MSP®


 

 

Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre